Kantoni Federacije BiH

Kantoni / Županije Federacije Bosne i Hercegovine predstavljaju upravne podjedinice entiteta Federacije Bosne i Hercegovine. Glavni grad Federacije Bosne i Hercegovine je Sarajevo. U Mostaru je sjedište četiri ministarstva Federacije Bosne i Hercegovine.

BOSANSKO PODRINJSKI KANTON (BPK)
sjedište: Goražde

HERCEGOVAČKO NERETVANSKI KANTON (HNK)
sjedište: Mostar

KANTON SARAJEVO (KS)
sjedište: Sarajevo

LIVANJSKI KANTON (LK)
sjedište: Livno

POSAVSKI KANTON (PK)
sjedište: Orašje

SREDNJOBOSANSKI KANTON (SBK)
sjedište: Travnik

TUZLANSKI KANTON (TK)
sjedište: Tuzla

UNSKO SANSKI KANTON (USK)
sjedište: Bihać

ZAPADNO HERCEGOVAČKI KANTON (ZHK)
sjedište: Široki Brijeg

ZENIČKO DOBOJSKI KANTON (ZDK)
sjedište: Zenica