Banja Luka: Taksa za izvod iz matičnih knjiga pet KM

Banja Luka

Banja Luka

Prema Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim administrativnim taksama, koja je usvojena na zasjedanju Skupštine Grada  Banja Luka  ubuduće taksa za izvode iz matičnih knjiga iznosiće pet KM.

Prema novoj Odluci, samo za jednu od brojnih upravnih radnji – davanje različitih vrsta izjava na Zapisnik pred matičarem – uvedena je naplata takse u iznosu od pet KM. Takse za uvjerenja o državljanstvu, o slobodnom bračnom stanju i za izvod iz matičnih knjiga namijenjenih za inostranstvo – ostaju nepromijenjene. Taksa za izvođenje žive muzike je promijenjena i prema ovoj Odluci iznosi 20 KM.

Od plaćanja gradskih administrativnih taksa i dalje će biti oslobođeni građani slabog imovinskog stanja, lica kojima je priznato svojstvo člana porodice poginulih, umrlih, nestalih ili zarobljenih boraca, te preduzetnici u postupku trajnog i privremenog prestanka obavljanja preduzetničke djelatnosti iz razloga nemogućnosti obavljanja iste djelatnosti nastalih kao posljedica elementarnih nepogoda. Takse, kao i do sada, neće plaćati ni za prijavu i upise u matične knjige.

Iz Odjeljenja za opštu upravu naglašavaju da se cijena takse, u iznosu od dvije KM, za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga u Gradu Banjoj Luci, nije mijenjala od 2001. godine, dok je u drugim opštinama, za istu upravnu radnju, uglavnom – viša, a ponegdje iznosi i do visine zakonskog limita – 10 KM.

Prema usvojenoj Odluci o izmjeni i dopuni važeće Odluke, visina ove takse je izjednačena sa taksama u gradovima i opštinama iz okruženja, poput: Bijeljine, Doboja, Prijedora, Teslića, Gradiške, i dr.

Od polovine 2010. godine, izvodi iz matičnih knjiga izdaju se na zaštićenim obrascima, čija je cijena znatno viša od dotadašnjih običnih obrazaca i, isključivo, pada na teret jedinice lokalne samouprave koja će štampati izvode na njima. Nakon izdavanja dokumenata na  takvim obrascima, ako ne dođe do promjena činjeničnog stanja u statusu građanina, isti mogu biti, pred različitim organima i institucijama, i u različite svrhe, višekratno korišteni kao dokaz o činjenicama koje se dokazuju tom javnom ispravom, u formi ovjerene fotokopije za koju se plaća taksa od dvije KM.

Iz nadležnog Odjeljenja pojašnjavaju i da je analizom, obavljenom od 01. januara do 31.oktobra prošle godine na šalterima Matične službe Grada Banja Luka, utvrđena velika brojnost izdavanja izvoda iz matičnih evidencija drugih opština i gradova RS, koji imaju više takse nego u Banjoj Luci (takse se naplaćaju tamo gdje se izvodi izdaju). Tako je Matična služba Grada Banja Luka, u pomenutom periodu, izdala ukupno 121.713 izvoda, od kojih je oko 35% izdato iz evidencija drugih opština i gradova RS (oko 42.599). U istom periodu, u drugim opštinama RS izdato je 28.380 izvoda iz banjalučkih matičnih evidencija, i za iste se, u kase tih opština, slila taksa u višem iznosu nego da su bili izdati u Banjoj Luci.

„Navedene činjenice, kao i činjenica da se u postupku izdavnja biometrijskih isprava (ličnih karata i pasoša) došlo do promjena u načinu utvrđivanja ličnih podataka – na način da se podaci, uglvanom, utvrđuju po službenoj dužnosti (elektronskim putem) razmjenom podataka između nadležnih ustanova – uslovile su da se izvodi i uvjerenja, u vrlo malom broju, za te namjene, uz naplatu taksi, izdaju u papirnoj formi“, pojašnjavaju u nadležnom Odjeljenju. Tako je, na primjer, broj elektronskih provjera, iz godine u godinu, rastao (2012.g.-73.722; 2013. g. – 120.923), dok je broj izdatih izvoda u papirnoj formi opadao (2012.g.-156.832; 2013. g. – 154.382).

Posted by on 2015-02-20. Filed under Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Gradiška (Bosanska Gradiška), Prijedor, Teslić, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login