Banke će vršiti zamjenu novca oštećenog u poplavama

Centralna banka, BiHCentralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH), u skladu s aktima kojima je regulisan rad sa gotovim novcem KM, vršit će zamjenu novca KM oštećenog u poplavama kao i do sada, u punom iznosu, bez naknada i posredstvom komercijalnih banaka u Bosni i Hercegovini.

Elementarna nepogoda koja je pogodila Bosnu i Hercegovinu dovela je do toga da je dio novca KM, koji se nalazio u opticaju u poplavljenim područjima, oštećen direktnim uticajem u kontaktu sa vodom ili vlagom. CBBiH će vršiti zamjenu oštećenog novca KM koji se nalazio u posjedu komercijalnih banaka u bankomatima, poslovnicama, trezorima, ili u posjedu fizičkih i ostalih pravnih lica, bez naknada i posredstvom komercijalnih banaka u BiH.

Komercijalne banke dužne su, u skladu s aktima CBBiH, od građana Bosne i Hercegovine primati oštećeni novac KM, odnosno izvršiti zamjenu za novac podoban za opticaj.

Prilikom predaje novca KM oštećenog usljed poplava na zamjenu u Centralnu banku Bosne i Hercegovine, komercijalne banke su obavezne novac prethodno očistiti i dezinfikovati, osušiti ukoliko je potrebno, te prebrojati i pakovati u skladu s aktima CBBiH kojima je regulisan rad sa gotovim novcem KM.

U skladu sa Zakonom, CBBiH ne vrši zamjenu oštećenog stranog novca, ali građani zamjenu tog novca, kao i do sada mogu vršiti posredstvom komercijalnih banaka u BiH.

Posted by on 2014-05-29. Filed under Ekonomija. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login