Beethovenova pisma dostupna online u Beču

Ludwig van Beethoven

Ludwig van Beethoven

Značajna zbirka od 58 pisama kompozitora Ludwiga van Beethovena, kojima raspolaže Biblioteka Beča u Skupštini grada, sad su digitalizirana i dostupna putem interneta.

Zbirka se odnosi na period od 1805. godine, kad je premijerno izvedena Beethovenova opera “Leonore” (kasnije “Fidelio”), do 1826. godine, nekoliko mjeseci prije kompozitorove smrti.

Najznačajniji eksponat je pismo upućeno Franzu Grillparzeru, u kome Beethoven piše o Grillparzerovom libretu za operu “Meluzina”.

Pisma su adresirana na članove porodice, plemićke mecene, pravnike, bankare, kolege, a najviše na izdavače Sigmunda Antona Steinera i Tobiasa Haslingera. Beethoven ih je u pismima oslovljavao sa “generalissimus” i “ađutant”.

Pisma izdavačima su koncentrirana u godinama 1816-1817. U to vrijeme Beethoven objavljuje 7. i 8. simfoniju, ciklus pjesama “Dalekoj voljenoj” i sonatu za klavir op. 101.

Posted by on 2017-08-26. Filed under Kultura. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login