BiH pristupa Konvenciji o borbi protiv nasilja nad ženama

Bosna i Hercegovina će pristupiti Konvenciji Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, odlučeno je na posljednjoj sjednici Predsjedništva BiH.

Svi problemi s kojima se suočavaju žene i djevojčice

Vijeće Evrope donijelo je ovu konvenciju jer je prepoznato da je nasilje nad ženama manifestacija historijski nejednakih odnosa moći između žena i muškaraca, koji su doveli do dominacije i diskriminacije muškaraca nad ženama, kao i do sprečavanja napredovanja žena u punoj mjeri.
Prepoznata je i činjenica da su žene i djevojčice često izložene ozbiljnim oblicima nasilja poput nasilja u porodici, seksualnog uznemiravanja, silovanja, prinudnog braka, krivičnih djela počinjenih uime tzv. časti i genitalnog sakaćenja, koji predstavljaju ozbiljno kršenje ljudskih prava žena i djevojčica. Osim toga, žene i djevojčice su izložene većem riziku od rodno zasnovanog nasilja od muškaraca, ali je prepoznato i da kršenje ljudskih prava tokom oružanih sukoba koji pogađaju stanovništvo, posebno žene, u vidu raširenog ili sistematskog silovanja i seksualnog nasilja, kao i potencijalno povećanje rodno zasnovanog nasilja tokom i nakon sukoba.

Ciljevi Konvencije

Ciljevi ove konvencije su zaštita žena od svih vidova nasilja i sprečavanje, procesuiranje i eliminiranje nasilja nad ženama i nasilja u porodici, doprinos suzbijanju svih oblika diskriminacije nad ženama i promoviranje suštinske jednakosti između žena i muškaraca, uključujući i osnaživanje žena.
Također, cilj Konvencije je i izrada sveobuhvatnog okvira, politika i mjera zaštite i pomoći svim žrtvama nasilja nad ženama i nasilja u porodici, unapređenje međunarodne saradnje u pogledu eliminiranja nasilja nad ženama i nasilja u porodici, pružanje podrške i pomoći organizacijama i organima unutrašnjih poslova u djelotvornoj saradnji da bi se usvojio obuhvatni pristup eliminiranju nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Konvencija vrlo važna za BiH

Aktivistica Fondacije CURE, jedne od organizacija koja pripada Ženskoj mreži u BiH, Vedrana Frašto ističe za Fenu da je stav Ženske mreže nulta tolerancija prema nasilju posebno prema ženama i djevojčicama te da je veoma važno implementirati sve odredbe konvencija koje se tiču sprječavanja nasilja kao i zakone koji zabranjuju nasilje.

Iz Fondacije lokalne demokratije, koja dugi niz godina vodi Sigurnu kuću za žene koje su suočene s nasiljem u porodici, za Fenu kažu da je veoma pozitivna stvar ta što se u ovoj konvenciji razdvaja nasilje u porodici i nasilje nad ženama, kao dvije oblasti koje su u BiH odavno prepoznate. Međutim, glasnogovornica Fondacije Edita Pršić istakla je važno raditi na boljoj primjeni zakona koji u BiH već postoje.

Posted by on 2012-07-22. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login