BiH proizvodi samo 20 posto vlastitih potreba za hranom

poljoprivredaNa Globalnom forumu za hranu i poljoprivredu pod motom “Ojačati poljoprivredu: prevladati krizu – osigurati hranu”, ministri iz 20 zemalja svijeta razmatrali su načinine na koje se poljoprivreda i ruralni razvoj mogu, u svjetlu svih izazova, ojačati i učiniti otpornijim.

Cilj samita bio je da se u vidu završnog komunikea, razrade konkretne preporuke za djelovanje koje će se dalje razmatrati u sklopu diskusija o poljoprivrednoj politici na međunarodnom planu.

Ministri poljoprivrede na Globalnom forumu za hranu i poljoprivredu 2014. u Berlinu, preuzeli su odgovornost da će dati svoj doprinos ka iskorjenjivanju gladi i neuhranjenosti u svijetu, te ostvarenju ljudskog prava na hranu, kao jednog od najvećih ciljeva današnjice u svijetu.

Ekonomske i financijske krize, te sve veća nestalnost na poljoprivrednim tržištima prouzrokuju stalnu nesigurnost čime se dodatno ugrožavaju poljoprivredne investicije koje s druge strane mogu umanjiti učinkovitost cjelokupnog prehrambenog sistema.

– Da bi se suočili sa ovim izazovima, potrebna je kontinuirana suradnja i partnerstvo. Na globalnom nivou, poljoprivreda mora povećati proizvodnost i smanjiti gubitke kako bi zadovoljila sve veće potrebe za sve veći broj ljudi na svijetu – stoji u komunikeu.

Kako se resursi sve više troše, i produktivnost se mora povećati. Proizvodnja mora biti ekonomski održiva, ekološki usklađena i društveno odgovorna. Za to su potrebni tehnologija, znanje, vještine i ulaganje, rečeno je između ostaloga u završnom komunikeu prilikom čijeg prezentiranja osim ministra Ivankovića Lijanovića u delegaciji iz BiH je bio prisutan i ministar iz Zeničko-dobojskog kantona Bojan Bošnjak.

U BiH proizvodimo samo 20 posto vlastitih potreba, iako postoje resursi za proizvodnju dovoljno hrane za vlastito stanovništvo, ali i za izvoz, saopćeno je iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Uzimajući u obzir da BiH poseduje dovoljne kapacitete zemljišta i vode i da ima veliki broj nezaposlenih, mogla bi u proizvodnji hrane imati jako zdravu bilancu.

Da bi se to realiziralo, neophodno je da se u BiH slijede politike Europske unije koje se odnose prije svega prema poljoprivredi, kao glavnom kanalu za izlaz iz ekonomske i socijalne krize u kojoj se nalazi BiH.

Godina 2014. proglašena je “Međunarodnom godinom obiteljske poljoprivrede” i zalaganje svih subjekata ići će u pravcu iznalaženja novih modela i usavršavanju postojećih načina na koji poljoprivreda može doprinijeti iskorjenjivanju gladi i neuhranjenosti, rečeno je u saopćenju.

Posted by on 2014-01-24. Filed under Ekonomija. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login