Bosanska Krupa: Raspisan Konkurs za dodjelu stipendija

Bosanska Krupa

Bosanska Krupa

Općina Bosanska Krupa raspisala je Javni konkurs za dodjelu općinskih stipendija u akademskoj 2011/12. godini redovnim studentima sa područja Općine.

“Pravo učešća na konkurs za dodjelu stipendija imaju redovni studenti koji imaju prebivalište na području općine Bosanska Krupa u neprekidnom trajanju najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije, a državljani su Bosne i Hercegovine, prvi put upisuju drugu, treću, četvrtu, petu ili šestu godinu studija u akademskoj 2011/12. godini, a studenti koji studiraju po bolonjskim principima drugu, treću ili četvrtu godinu prvog ciklusa studija, odnosno prvu ili drugu godinu drugog ciklusa studija na nekoj državnoj visokoškolskoj ustanovi, nisu korisnici druge stipendije ili subvencija za troškove školarine, smještaja u studentske domove i/ili ishrane iz sredstava budžeta ili drugog davaoca”, navodi se u konkursu.

Pravo učešća na konkursu za dodjelu stipendija nemaju vanredni studenti, apsolventi, studenti koji obnavljaju godinu studija i studenti koji se obrazuju uz rad.

Stipendija će se isplaćivati mjesečno za 10 (deset) mjeseci za period oktobar 2011 – juli 2012. godine.

Visina studentske stipendije utvrdit će se na način što će se iznos budžetskih sredstava od 150 hiljada planiran za tu namjenu podijeliti na broj korisnika stipendije.

Visina stipendije studentima sa prosječnom ocjenom 9,5 i više iznosi 200,00 KM.

Napomena: Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs za stipendije – ne otvaraj“ putem pošte na adresu: OPĆINA BOSANSKA KRUPA; SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI; Trg Avde Ćuka bb, 77240 Bosanska Krupa, a može se predati lično na Infopultu Općine Bosanska Krupa svakim radnim danom u vremenu od 7.30 – 16.00 sati.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 31. januar 2012. godine.

Posted by on 2012-01-19. Filed under Bosanska Krupa, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login