Brčko Distrikt dobija odjeljenje Sarajevskog univerziteta

Univerzitet, SarajevoVlada Kantona Sarajevo (KS) donijela je Odluku o otvaranju odjeljenja Sarajevskog univerziteta u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, saopćila je Pres-služba Kantona Sarajevo.

Naime, Skupština Brčko Distrikta je u junu ove godine donijela odluku o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja dislociranih odjeljenja Sarajevskog univerziteta u Brčko Distriktu, kao i odluku o opravdanosti osnivanja odjeljenja za studijski program prvog ciklusa i to: Pedagoški fakultet (predškolski odgoj), Poljoprivredno- prehrambeni, Pravni i Prirodno-matematički fakultet.

Vlada je zadužila Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo da pokrene proceduru izbora i imenovanja predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora Univerziteta u Sarajevu i postojećih visokoškolskih ustanova u sastavu Univerziteta u Sarajevu kojima je istekao mandat od četiri godine u skladu s odredbama Zakona o ustanovama.

Vlada je danas dala saglasnost Upravnom odboru “Sarajevskog ratnog teatara – SARTR da za direktora ove ustanove imenuje Nihada Kreševljakovića na period od četiri godine.

Vlada KS-a imenovala je diplomiranog ekonomistu Seada Kameraševića za direktora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo.

Da bi se pomoglo teško oboljelom dobitniku “Zlatnog ljiljana” Salki Hajdareviću, Vlada je obavezala Zavod zdravstvenog osiguranja KS-a da hitno poduzme sve aktivnosti na osiguranju smještaja i neophodnog medicinskog tretmana oboljelog te da u saradnji s Federalnim zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja i zdravstvenim Fondom solidarnosti FBiH osigura potrebna finansijska sredstva za nastavak neophodnog liječenja u Njemačkoj.

Ministarstvo za boračka pitanja KS-a će snositi troškove prijevoza oboljelog i osoba u njegovoj pratnji kao i njihov smještaj, saopćeno je.

Posted by on 2011-11-23. Filed under Brčko, Sarajevo, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login