Brčko: Svečana akademija povodom 10. godišnjice Distrikta

Brčko

Brčko

U Distriktu Brčko danas će biti održana Svečana akademija povodom 10. obljetnice Distrikta.

Distrik Brčko proglašen je 8. ožujka 2000. godine, nakon što je Arbitražni tribunal 5. ožujka 1999. godine donio konačnu odluku o statusu, kojom je predviđeno formiranje posebnog distrikta na cjelokupnoj predratnoj teritoriji općine Brčko.

Parlamentrana skupština BiH usvojila je prošle godine amandman na Ustav BiH, kojim se regulira pravni status Distrikta Brčko.

Usvajanjem ovog amandmana trebalo je da dođe do gašenja Kancelarije supervizora u Distriktu, ali funkcioniranje Distrikta i dalje nadzire međunarodni supervizor.

ftv / bih-x.info

Posted by on 2010-03-08. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login