Crkva iz dvorišta Fate Orlović biće izmještena u Bratunac

Crkva iz dvorišta Fate Orlović iz Konjević Polja kod Bratunca u istočnoj Bosni i Hercegovini, biće izmještena u centar Bratunca, izjavio je za Radio Slobodna Evropa (RSE) Petko Rankić, načelnik odjeljenja za prostorno uređenje opštine Bratunac.

Konjević Polje, crkva
Konjević Polje, crkva

“Skupština opštine Bratunac je donijela odluku da se u centru Bratunca, na starom parkiralištu preduzeća ‘Vihor’ gradi spomen obilježje i crkva iz Konjević Polja biće premještena na tu lokaciju”, rekao je Rankić.

Rankić kaže kako je crkva ispražnjena u četvrtak, uz policijsko osiguranje.

Evropski sud za ljudska prava 1. oktobra 2019. godine donio je konačnu presudu kojom se nalaže uklanjanje crkve iz dvorišta Fate Orlović u Konjević Polju.

Bosna i Hercegovina, kao tužena država, kako je navedeno u saopštenju Suda nakon presude, “treba da osigura izvršenje dvije odluke koje su donijete u korist podnositelja predstavke, a naročito, da osigura uklanjanje crkve sa njihove imovine, najkasnije u roku od tri mjeseca nakon što ova presuda postane konačna”.

Fatina pravna bitka
Fata Orlović za Radio Slobodna Evropa kaže kako trenutno nije kod kuće u Konjević Polju, već kod kćerke u okolini Sarajeva. Nakon 20 godina pravne bitke koju vodi pred domaćim i međunarodnim sudovima kaže kako je sretna što je dočekala da se oslobodi njeno bespravno uzurpirano dvorište.

”Došla sam iz Amerike kad kažu mi izgleda rade na tome da mi vrate dvorište. Kažem ja djeci, drago mi je, ne mogu kazat’ koliko, ali nećemo odmah ići tamo, pustićemo ljude da rade svoj posao, da ne budu uznemireni. Polako, ima vremena, neka prvo završe“, kaže Fata Orlović.

Crkva na zemljištu Fate Orlović je napravljena 1998. godine, dok se ona nalazila u izbjeglištvu. Imovina je izuzeta u korist Crkvene opštine Drinjača, a da porodica Orlović nikada nije bila obaviještena o postupku eksproprijacije.

Fata Orlović u pravnu bitku krenula je 2000. godine, ali nakon bezbroj tužbi, ročišta i sudskih presuda u njenu korist, crkva nije uklonjena. Nekoliko puta i sama se našla na optuženičkoj klupi pred Opštinskim Sudom u Srebrenici gdje je bila optužena za napad na policajce u dvorištu gdje se nalazi crkva i Fatina kuća.

Njen advokat pred Sudom za ljudska prava u Strazburu Rusmir Karkin kazao je za Radio Slobodna Evropa da je odluka Suda pravosnažna postala od 1. januara 2020. godine i da je rok za izmještanje crkve 1. april ove godine.

”Sretan sam i profesionalno i privatno s obzirom da je dugogodišnja borba na kraju urodila plodom. Ja vjerujem da će doći do dobrovoljnog izmještanja crkve u predviđenom roku. U slučaju da se to ne desi, procedura bi bila pokretanje prinudnog izmještanja, koja bi bila pokrenuta pred domaćim pravosuđem“, objasnio je Karkin.

Evropski sud za ljudska prava utvrdio je kao propust “vlasti da ispoštuju konačne i obavezujuće odluke iz 1999. i 2001. godine kojima je utvrđeno pravo na povrat predmetne imovine u posjed podnositelja predstavke, a za koji Vlada Republike Srpske nije ponudila nikakvo opravdanje, imao za posljedicu ozbiljno narušavanje njihovog prava na imovinu”.

Šta kažu komšije Fate Orlović?
Komšije Fate Orlović u Konjević Polju kažu kako će ovim činom pravda, ipak, biti zadovoljena.

Sulejman Huseinović, mještanin Konjević Polja, smatra da je crkva trebala biti izmještena i mnogo ranije.

“Čekalo se toliko godina da dođe do konačnog rješenja i mislim da je pravda konačno zadovoljena i naša nana Fata će sada biti mnogo mirnija, jer je dočekala trenutak da se nelegalno sagrađena crkva izmjesti iz njene avlije. A, crkva nije ni imala svoju namjenu i nikada ranije nije ni bila tu“, kaže Sulejman Huseinović.

Mehmedalija Orlović ističe da crkva u Konjević Polju nije korištena, kao i da su samo neki ljudi u crkvu dolazili jednom godišnje.

“Moja nana Fata je dočekala pravdu – što se ono kaže – laž je debela i kratka, a istina tanka, ali duga“, rekao je Mehmedalija Orlović.

Bego Osmanović, mještanin Konjević Polja navodi da je očekivao ovaj ishod.

“Mislim da je do njenog izmještanja trebalo doći i ranije i na ovaj način je vraćena vjera u pravdu“, kaže Bego Osmanović.

Suprug Fate Orlović i više od 20 drugih srodnika ubijeni su u genocidu u Srebrenici 1995. godine, a imovina je pripadala njemu i njegovom bratu i sastojala se od nekoliko stambenih i poljoprivrednih objekata, njiva i livada.

U cilju provedbe Aneksa 7 Dejtonskog sporazuma, koji garantuje pravo na slobodan povratak izbjeglica u njihove domove i pravo na povrat imovine, Republika Srpska je 1998. godine donijela Zakon o prestanku primjene Zakona o korištenju napuštene imovine.

Podnositelji tužbe su pokrenuli postupak za povrat imovine u skladu s ovim zakonom.

Odlukom Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica iz 1999. godine, a nakon toga i odlukom Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica iz 2001. godine, utvrđeno je njihovo pravo na potpuni povrat imovine.

Obje navedene odluke su konačne i izvršne. Imovina je potom vraćena podnositeljima, izuzev parcele na kojoj je izgrađena crkva. No sada, nakon 20 godina, i ova parcela će biti vraćena.

Odlukom suda za ljudska prava u Strazburu predviđena je isplata odštete Fati Orlović u visini od 5.000 eura i po 2.000 eura za ostalih četrnaest aplikanata što bi trebalo biti, kako je predviđeno odlukom Suda, isplaćeno iz budžeta Vlade Republike Srpske.

Posted by on 2020-02-29. Filed under Bratunac, Srebrenica, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login