Djeca s autizmom u BiH provode život izolirana od društva

Već petu godinu se 2. april obilježava kao Svjetski dan autizma.

Autizam je neurorazvojni poremećaj koji značajno utiče na sposobnost za općeprihvaćene načine komunikacije i socijalne interakcije, a karakterističan je i po stereotipnom (repetitivnom) ponašanju.

Najnovija istraživanja pokazuju da čak jedan posto ljudi u svijetu ima poremećaj iz autističnog spektra.

Iako naučnici još uvijek nisu precizno utvrdili uzroke ovog poremećaja, već dvadesetak godina se intenzivno radi na pronalaženju najefikasnije terapije i modela obrazovanja, sa veoma dobrim rezultatima.

Pri tom se težište stavlja na ranu intervenciju i prilagođavanje školskih sistema edukativnim potrebama djece s autističnim poremećajem, kojoj klasični sistem podučavanja ne odgovara.

U BiH najveći broj djece s autizmom provode život izolirana od društva i u potpunoj ovisnosti od porodice. Mnogi od njih nikad ne nauče ni osnovne načine komunikacije.

S obzirom na nepostojanje mehanizama rane intervencije i kvalitetne podrške obrazovnom sistemu, nekoliko nevladinih organizacija koja pomažu djeci sa poteškoćama u razvoju su jedini izraz društvene brige za ovu djecu, navode iz Udruženja za unaprijeđenje obrazovanja i podrške djeci sa i bez poteškoća u razvoju EDUS (“Edukacija za sve”).

U okviru svog programa i gotovo isključivo uz pomoć međunarodnih organizacija, EDUS obezbjeđuje ranu intervenciju i obrazovanje po najvišim svjetskim standardima za 70 djece, od kojih je najveći broj s autizmom.

Pri tom se također zalaže za iznalaženje sistemskog rješenja za pomoć ovoj i djeci s ostalim razvojnim poremećajima u cijeloj zemlji, čime bi se prestala kršiti njihova osnovna ljudska prava na razvoj, obrazovanje i učešće u društvenom životu i ova djeca postala ravnopravna s djecom tipičnog razvoja.

Na osnovu Rezolucije UN-a iz 2007. godine, 2. april se obilježava kao Svjetski dan autizma.

Posted by on 2012-04-02. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login