Evropa zahtijeva da se uklone etnički i religijski simboli iz svih obrazovnih institucija u BiH

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina

“Napretka nije bilo ni u provođenju presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci protiv BiH. Ustavom BiH su uvjeti za određene visoke političke funkcije i dalje vezani za etničku pripadnost, a nespremnost da se ove odredbe promijene je simptomatična za postojeće političke prepreke prevazilaženju etničke podjele.”

Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije (ECRI) pri Vijeću Evrope objavit će danas treći izvještaj o Bosni i Hercegovini u kome se analiziraju najnovija dešavanja i neriješena pitanja poput segregacije u obrazovanju i neprovođenja presuda Suda za ljudska prava, ali se i nude preporuke za vlasti.

U izvještaju je pozdravljena činjenica da politički predstavnici osuđuju napade na povratnike, a pozitivnim je ocijenjeno da je Strategija za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma o pravima povratnika revidirana, pri čemu se veća pažnja posvećuje pomoći za stambeno zbrinjavanje, infrastrukturu i zapošljavanje.

Kako bi se smanjio stepen međuetničke diskriminacije i krivičnih djela počinjenih iz mržnje s kojima se zemlja još uvijek suočava, vlasti su organizirale obuke za sudije, tužioce i policijske službenike na temu primjene Zakona o zabrani diskriminacije i borbe protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje.

U izvještaju se pominju i mjere koje su poduzete radi rješavanja problema diskriminacije na etničkoj osnovi u oblasti penzionog prava, olakšavanja pristupa identifikacijskim dokumentima članova romske zajednice kao i radi podrške upisivanju većeg broja romske djece u škole i smanjivanja stope napuštanja škole.

S druge strane kritiziran je nedostatak političke volje da se izgradi inkluzivno društvo, a uprkos preporuci ECRI-a datoj u prethodnom izvještaju, i dalje postoje etnički podijeljeni obrazovni sistemi dok političke elite tri etničke grupe ne pokazuju spremnost da prigrle integrirane škole.

“Okončanje svih oblika segregacije u školama je vjerovatno jedan od najvažnijih zadataka za BiH. To je apsolutno neophodno da bi se izgradilo inkluzivno društvo i buduće generacije poštedile kletve etničke podijeljenosti i mržnje” kazao je predsjedavajući ECRI-a Christian Ahlund.

Također, u izvještaju ne navedeno da su međuetničke tenzije u zemlji i dalje opasno visoke, a politički diskurs, uključujući i diskurs u medijima, još uvijek karakterizira česta upotreba govora mržnje, što u velikoj mjeri prolazi nesmetano kod vlasti.

Napretka nije bilo ni u provođenju presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci protiv BiH. Ustavom BiH su uvjeti za određene visoke političke funkcije i dalje vezani za etničku pripadnost, a nespremnost da se ove odredbe promijene je simptomatična za postojeće političke prepreke prevazilaženju etničke podjele.

U izvještaju se, nadalje, navodi da je Institucija ombudsmena nedovoljno kadrovski popunjena i da je provedena samo polovina njenih preporuka. Efektivnost institucije je potencijalno ugrožena i predloženim novim zakonom koji može uticati na njenu finansijsku nezavisnost.

Među preporukama datim u ovom izvještaju dvije treba provesti kao prioritetne i bit će predmetom prelaznog praćenja od strane ECRI-a u roku od dvije godine, a to su okončanje svih oblike segregacije u školama i jačanje kapaciteta Institucije ombudsmena i naročito treba pojednostaviti postupak donošenja odluka.

Izvještaj je sačinjen nakon posjete ECRI-a BiH u martu 2016. godine i u njemu se u obzir uzimaju dešavanja do 30. juna 2016. osim gdje je to drugačije naznačeno, rečeno je u saopćenju iz Ureda Vijeća Evrope.

Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije je tijelo Vijeća Evrope za praćenje ljudskih prava, sastavljeno od nezavisnih stručnjaka, koje prati probleme rasizma, ksenofobije, antisemitizma, netolerancije i diskriminacije na osnovama kao što su ‘rasa’, nacionalno ili etničko porijeklo, boja kože, državljanstvo, vjeroispovijest i jezik.

Posted by on 2017-06-13. Filed under Banja Luka, Mostar, Sarajevo, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login