Evropski parlament: Veća sloboda kretanja vlasnicima viza

pasoš- ilustracija

pasoš- ilustracija

Evropski parlament usvojio je juče regulativu koja omogućava veću slobodu kretanja osobama koje nisu državljani neke od članica EU, a imaju važeću šengensku vizu.

U saopštenju press službe Evropskog parlamenta navodi se da će osobe koje imaju šengenske vize imati pravo na istu slobodu kretanja kao lica kojima je odobren stalan boravak u nekoj od zemalja EU.

Planirano je da regulativa stupi na snagu do 5. aprila. Odluka je usvojena sa 526 glasova „za“, 29 „protiv“, dok je 51 poslanik bio uzdržan.

U saopštenju se naglašava da proširenje slobode kretanja za vlasnike viza neće važiti za Veliku Britaniju, Irsku i Dansku.

Prema sadašnjim pravilima Šengenske konvencije, vlasnici dugoročnih viza, poput studenata, akademika i članova porodica iz trećih zemalja, nemaju pravo da putuju u ostale članice EU.

Novom regulativom osoba koja ima dugoročnu vizu, za boravak od preko tri mjeseca, ima ista prava kretanja kao i lice kojem je odobren stalan boravak i može da putuje u ostale članice EU na tri mjeseca u jednoj polovini godine.

U saopštenju se dodaje da dugoročne vize ne mogu biti validne duže od godinu dana. Ukoliko je državljaninu treće zemlje odobreno da ostane duže, njegova dugoročna viza mora biti zamijenjena dozvolom za stalan boravak prije isteka vize.

bih-x.info

Posted by on 2010-03-10. Filed under Svijet. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login