Exchange for Everyone na Ekonomskom fakultetu

Ekonomski fakultet, Sarajevo

Ekonomski fakultet, Sarajevo

Petnaesti decembra, u periodu od 10 do 15 sati, Lokalni komitet Sarajevo AIESEC-a Bosne i Hercegovine organizuje projekt pod nazivom Exchange for Everyone, u auli Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

Projekt je zapravo sajam AIESEC prakse u nekoj od 110 zemalja širom svijeta i predstavlja mogućnost mladim, ambicioznim ljudima, studentima da se upoznaju sa ostatkom svijeta i drugim načinima razmišljanja.

Ciljevi projekta su poboljšana interkulturalna saradnja između Bosne i Hercegovine i drugih zemalja gdje AIESEC postoji, omogućavanje studentima u Bosni i Hercegovini da odu obaviti praksu u inozemstvu i steknu radno iskustvo te postizanje saradnje i partnerskih odnosa sa društveno odgovornim kompanijama, kao i ambasadama u BiH

Prisutni će biti i ambasadori zemalja saradnica, spremni da odgovore na sva moguća pitanja koja bi mogla zanimati potencijalne praktikante.

Posted by on 2011-12-13. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login