Javni poziv za podnošenje prijava za isplatu mjesečne novčane potpore studentima

 

Jajce

Jajce

Na osnovu tačke III i V Odluke o kriterijima, za raspodjelu sredstava s pozicije «Grant za stipendiranje studenata» u budžetu Općine Jajce broj 01-01-6-2602/12 od 12.04.2012.godine, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za isplatu mjesečne novčane
potpore studentima za školsku 2012/2013.godinu

I  Sukladno Odluci o kriterijima za raspodjelu sredstava s pozicije «Grant za stipendiranje studenata» u budžetu Općine Jajce br. 01-01-6-2602/12 od 12.04.2012.godine, Općinski načelnik objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za isplatu mjesečne novčane potpore studentima za školsku 2012/2013.godinu.

II  Pravo na podnošenje prijave za isplatu mjesečne novčane potpore imaju studenti prvog i drugog ciklusa s područja općine Jajce za tekuću školsku godinu (10 mjeseci) u mjesečnom iznosu od 100,00 KM pod uvjetima:

da se radi o redovitom studentu koji prvi put upisuje godinu studija
da se radi o studentu državljanu BiH
da se radi o studentu koji ima prebivalište u Jajcu
da se radi o studentu koji ne prima stipendiju ili kredit

III  Mjesečna novčana potpora studentima isplaćivat ce se po listi prioriteta koju će utvrditi komisija imenovana od strane Općinskog načelnika, a primjenom kriterija iz naznačene Odluke.

IV Prijava na ovaj Javni poziv treba sadržavati kraću biografiju studenta, s tačnom adresom I kontakt telefonom.
Uz prijavu se prilažu dokazi za rangiranje na rang listu i to:

uvjerenje o prebivalištu studenta
potvrdu o statusu redovitog studenta s naznakom da se godina studija upisuje prvi put
potvrdu o iskazanim ocjenama odnosno prosjeku ocjena prethodne školske godine
uvjerenje o sudjelovanju roditelja u obrambeno-oslobodilačkom ratu u BiH
uvjerenje ako je roditelj u statusu invalida u obrambeno-oslobodilačkom ratu u B iH s procentom invaliditeta
uvjerenje ako student ima status osobe poginulog branitelja-borca obrambenooslobodilačkom ratu u BiH
uvjerenje ako je roditelj tjelesni invalid s 100% ili 90% invaliditeta
uvjerenje ako je student tjelesni invalid i sposebnim potrebama
uvjerenje ako su braća i sestre studenta također redoviti studenti
uvjerenje ako je student korisnik prava na materijalnu pomoć iza roditelja kao civilne žrtve obrambeno-oslobodilačkog rata u BiH
uvjerenje ako su roditelji studenta korisnici prava na stalnu socijalno-materijalnu pomoć
uvjerenje o prosjeku primanja uposlenih roditelja
dokaz o sudjelovanju studenta na općinskim, kantonalnim ili državnim takmičenjima
kućnu listu studenta
dokaz o proglašenju učenikom ili studentom generacije odnosno godine
ovjerena izjava da student ne prima drugu stipendiju ili kredit
dokaz o tekućem računu studenta kod komercijalne banke

V Prijave s potrebnim dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu: Općina Jajce, Nikole Šopa bb Jajce ili na protokol u šalter sali Općine, s naznakom:»Komisija za materijalne potpore studentima – ne otvarati»

Javni poziv ostaje otvoren 20 dana od dana objave u dnevnim novinama.
Javni poziv objaviti u dnevnim novinama, na oglasnu ploču Općine Jajce, Radio televizija Jajce i web stranica Općine Jajce.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

OPĆINSKI NAČELNIK
Edin Hozan

Posted by on 2013-01-21. Filed under Jajce, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login