Konkurs opštine Berkovići za dodjelu studentskih stipendija u 2013. godini

 Berkovići

Berkovići

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Brekovići (Službeni glasnik opštine Brekovići, broj 02/05), Pravilnika o stipendiranju (Službeni glasnik opštine Brekovići, broj 03/12) Načelnik opštine Brekovići raspisuje

KONKURS
za dodjelu studentskih stipendija
I
Objavljuje se konkus za dodjelu 5 (pet) stipendija redovnim studentima sa područja opštine Brekovići za budžetsku 2013. godinu, i 1 (jednu) stipendiju za đaka generacije školske 2011-2012 godine.
II
Opšti uslovi za ostvarivanje prava na dodjelu stipendije su:
Da je podnosilac zahtjeva državljanin BiH sa stalnim mjestom prebivališta na teritoriji opštine Brekovići (kopija lične karte)
Da podnosilac zahtjeva nije korisnik stipendije ili drugog vida materijalne pomoći odobrene od strane pravnog ili fizičkog lica (Izjava u prijemnoj kancelariji)
Da je podnosilac zahtjeva redovna student druge i viših godina na nekom od državnih fakulteta, odnosno prve za đake generacije ( potvrda fakulteta, potvrda srednje škole za đaka generacije)
III
Dokumentacija koju su redovni studenti dužni dostaviti Konkursnoj komisiji uz zahtjev za stipendiju su:
Prijavu sa tačnom adresom, kontakt telefonom i spiskom predatih dokumenata;
Potvrda s fakulteta da je podnosilac zahtjeva redvni student s prosjekom ocjena svih godina studija, odnosno potvrda da je đak generacije;
Izvod iz matične knjige rođenih;
Kopiju lične karte;
Uvjrenje o prebivalištu kandidata (Uvjerenje izdato u MUP-u Republike Srpske SP Brekovići ili prijava izdata od CIPS-a, ne starija od šest mjeseci;
Potvrda o prosjeku primanja članova domaćinstva za period zadnjih 6 mjeseci od objavljivanja konkursa, za nezaposlene članove potvrdu od nadležnih organa, za penzionere posljednji ček od penzije;
Kućna lista o zajedničkom domaćinstvu.
Pored navedenih dokumenata, studenti bez jednog ili oba roditelja, koji su djeca poginulih boraca VRS, potrebno je da dostave slijedeće dokumente:
Studenti koji su djeca poginulih boraca VRS – uvjerenje o pogibiji užeg člana porodice koje je izdato od strane nadležnih organa,
Studenti bez jednog ili oba roditelja – izvod iz matične knjige umrlih.
Fotokopije dokumenata kao i izjave moraju biti ovjerene kod nadležnog opštinskog organa uprave.
IV
Komisija ima pravo provjeriti vjerodostojnost I tačnost svakog dostavljenog dokumenta. Ako komisija, poslije provjere, utvrdi da dostavljeni podaci nisu tačni ili da su lažni, zahtjev će odbaciti.
V
Pismeni zahtjev sa potrebnom dokumentacijom podnose se pisarnici opštine Berkovići sa naznakom ZA KOMISIJU.
VI
Rok za podnošenje zahtjeva po ovom konkursu je petnaest dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli (13.12.2012.) i drugim mjestima za oglašavanje u opštini i radiju.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje
Studenti koji studiraju neki od fakulteta koji spadaju u deficitarni kadar na području opštine Brekovići po Odluci Načelnika opštine Brekovići imaće prednost prilikom bodovanja.

NAČELNIK
Nenad Abramović

Posted by on 2012-12-20. Filed under Berkovići, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login