Krivaja 1884 izbrisana iz sudskog registra

Krivaja 1884

Krivaja 1884

Općinski sud u Zenici donio je odluku kojom se privredno društvo „Krivaja 1884“ d.o.o. Zavidovići briše iz sudskog registra.

Ukinuto je i Rješenje o osnivanju Privrednog društva „Krivaja 1884“ d.o.o. Zavidovići, pa je u ponovnom postupku odlučivanja po prijavi od 5. oktobra 2010. godine odbijena prijava za upis osnivanja ovog privrednog društva.

Sud je uvažio podnesene žalbe imajući u vidu da su se od dana upisa ovog preduzeća u sudski registar okolnosti promijenile, pored ostalog donošenjem zaključka Vlade FBiH od 7. juna 2011. godine kojim je data saglasnost za raskid Ugovora o zajedničkom ulaganju i Anexa ovog ugovora zaključenog između ulagača IP Krivaja d.o.o. Zavidovići i Ferimpex d.o.o. Zavidovići.

Općinski sud u Zenici utvrdio je, kako više nema mogućnosti da dođe do osnivanja subjekta PD „Krivaja 1884“ d.o.o. Zavidovići i zbog činjenice da je otvoren stečaj nad IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići, kao jednim od osnivača ovog subjekta.

Ugovor o formiranju zajedničkog društva „Krivaja 1884“ potpisan je 24. septembra 2008. godine, a glavni potpisnici bili su direktori “Krivaje” i “Ferimpexa” Nurija Prijić i Ismet Mujanović, dok su supotpisnici bili tadašnji federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vahid Hećo, direktor Agencije za privatizaciju u FBiH Enes Ganić i načelnik općine Zavidovići Izet Bašić.

Vlada FBiH i Industrijsko preduzeće „Krivaja“ d.o.o. bili su vlasnici 30 posto kapitala, dok je ostalih 70 posto kapitala u „Krivaji 1884“ pripadalo preduzeću „Ferimpex“ d.o.o. Zavidovići.

Posted by on 2011-08-27. Filed under Ekonomija, Vijesti iz BH gradova, Zavidovići, Zenica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login