Kriza uticala na poslovanje lizing preduzeća u BiH

 lizing preduzećaPrema pokazateljima poslovanja lizing društava u Federaciji BiH sa 31. martom ove godine, evidentno je da poslovanje lizing društava u navedenom periodu pokazuje znake stabilizacije u kontekstu vrijednosti novozaključenih ugovora i ostvarenog rezultata poslovanja u odnosu na isti period prethodne poslovne godine.

Ipak, negativni efekti krize neminovno su utjecali na poslovanje lizing društava i u prvom kvartalu tekuće godine, što je vidljivo kroz bilančnu sumu, koja je na dan 31. marta 2013. godine iznosila 675.236 KM, što je za 2,75 posto manje u odnosu na 31. decembar 2012. godine.

U strukturi ukupne aktive lizing društava najznačajnije učešće su imala neto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga koja su iznosila 415.931 KM, što je u odnosu na kraj 2012. godine manje za 2,73 posto, dok su bruto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga manja za 3,63 posto.

Neto potraživanja po osnovu zajma su na dan 31. marta 2013. godine iznosila 106.850 KM, te u odnosu na 31.12.2012. godine, povećana su za 0,55 posto.

Neto vrijednost osnovnih sredstava finansiranih putem operativnog lizinga iznosila su 27.677 KM i za 6,79 posto su manja u odnosu na 31.12.2012. godine. Ukupne obveze po kreditima na dan 31.03.2013. godine iznose 600.563 KM i smanjene su za 3,54 posto u odnosu na 31.12.2012. godine.

Vrijednost novozaključenih ugovora finansijskog i operativnog lizinga u periodu od 01.01. do 31.03.2013. godine je iznosila 42.398 KM i za 4,56 posto je veća u odnosu na isti period prethodne godine.

Ukupni kapital lizing društava je na dan 31.03.2013. godine iznosio 48.263 KM i sa 31.12.2012. godine, navedena pozicija je manja za 0,66 posto, što je uzrokovano činjenicom da je sektor ostvario gubitak u iznosu od 321 hiljadu KM.

U poređenju sa istim periodom prethodne godine kada je iskazan ukupan gubitak u iznosu od 7.133 hiljade KM, može se konstatirati da su lizing društva načelno zaustavila negativan trend iskazivanja visokih poslovnih gubitaka koji su uglavnom uzrokovani poteškoćama u naplati potraživanja finansiranih u periodu do 2010. godine, saopćio je Ured za informiranje Agencije za bankarstvo FBiH.

Posted by on 2013-06-10. Filed under Ekonomija. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login