Kvalitet zraka u Zenici se pogoršava

Zenica

Zenica

Koncentracija sumpordioksida SO2 i lebdećih čestica u zraku na području grada Zenice nakon analize svih mjerenja u 2013.godini, urađenih od strane Metalurškog instituta “Kemal Kapetanović”, na tri mjerna mjesta Institut, naselja Crkvice i Tetovo, su povećane u odnosu na 2012.godinu.

U toku 2013. godine dnevna koncentracija sumpordioksida SO2 bila je veća, od 125 µg/po kubnom metru, duže od tri dana, na mjernom mjestu „Institut“ čak 146 dana, a 186 dana u 2012.godini.

Potom, u naselju „Tetovo“ čak 173 dana, a 196 dana u 2012.godini, i 143 dana na mjernom mjestu „Crkvice“, a 146 dana u 2012.godini.

U 2013. godini su zabilježene veće maksimalne dnevne koncentracije SO2, na sva tri mjerna mjesta „Institut“, „Crkvice“ i „Tetovo“ u odnosu na 2012. godinu.

Na mjernom mjestu „Institut“ maksimalne dnevne koncentracije SO2 su dostizale koncentracije od 633 µg/m3 zraka u 20.decembra 2013, na mjernom mjestu „Crkvice“ 544 µg/m3 zraka 17.decembra, a na mjernom mjestu „Tetovo“ 575 µg/m3 zraka.

Godišnje prosječne koncentracije sumpordioksida SO2, u 2012. godini, bile veće na mjernom mjestu Crkvice za 10,44 posto, a smanjene na mjernom mjestu Institut za 12,21 posto i „Tetovo“ za 6,1 posto u odnosu na 2012. godinu.

Koncentracija ukupnih lebdećih čestica je bila veća od 240 µg/m3 na mjernom mjestu „Institut“ 21 dan, a na mjernom mjestu „Tetovo“ 34 dana, uz 40 dana u 2012.godini.

Treba znati da nije dozvoljeno da dnevna prosječna koncentracija ukupnih lebdećih čestica od 250 µg/m3 bude prekoračena u toku kalendarske godine. Ipak, prosječne godišnje koncentracije ukupnih lebdećih čestica u 2013. godini su smanjene, u odnosu na 2012. godinu na mjernom mjestu „Institut“ za 1,36, a na mjernom mjestu „Tetovo“ za 12,6 posto.

O stanju zagađenosti zraka u Kaknju u institucijama Zeničko-dobojskog natona nemaju preciznih podataka!

Javno preduzeće Elektroprivreda “Termoelektrana Kakanj” za rezultate mjerenja koncentracije polutanata sa imisione stanice smještene na Domu kulture u Kaknju, navode u izvještajima, ograđuju se od bilo kakve odgovornosti, zbog ne vršenja verifikacija uređaja i mjerila na ovoj imisionoj stanici, i smatraju te podatke nepouzdanim.

Zbog toga podatke o koncentraciji polutanata u gradu Kaknju, za 2013. godinu, i u Kantonalnom zavodu za javno zdravstvo ZDK smatraju ne relevantnim za analizu i procjenu njihovog uticaja na zdravlje stanovnika.

Posted by on 2014-01-18. Filed under Kakanj, Vijesti iz BH gradova, Zenica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login