Mili – Ruši se temelj bh. državnosti: Nestaje crkva u kojoj su krunisani bosanski kraljevi

 Visoko, Mili, crkva

Visoko, Mili, crkva

U Milima je krunisan i ukopan bosanski kralj Tvrtko I, kojeg smatraju najvećim državnikom i vladarom kojeg je Bosna imala u hiljadugodišnjoj povijesti.

Obično se kaže da je ono što je Kulin ban započeo – „od Kulina bana i dobrijeh dana“ – završio kralj Tvrtko I Kotromanić dvije stotine godina kasnije. Tokom 38 godina vladavine ne samo da je učvrstio Bosnu nego je stvorio velesilu na Balkanu. Uspješno je vodio politiku, kovao bosanski novac i sagradio vlastitu luku Herceg-Novi i Brštanik kod Opuzena. Kralj Tvrtko I Kotromanić umro je 16. marta 1391. u 52. godini.

Korijeni bosanske dinastije Kotromanića potječu iz visočke doline uz rijeku Bosnu. Moštre se spominje kao sjedište vjerskih institucija, kaptol Crkve bosanske, učilište Crkve bosanske, odnosno „univerzitet“. Visoko se kao stolno mjesto bosanskih kraljeva spominje u periodu od vladavine Stjepana II do 30-tih godina XV stoljeća. Kako je Visoko u dolini, zbog zaštite od neprijatelja, bosansko kraljevstvo se „seli“ na dobro zaštićeni Bobovac.

Infrastruktura ispred historije

U Arnautovićima koji su udaljeni oko dva kilometra od centra Visokog, još 1909. godine pronađena je srednjovjekovna crkva. Tadašnji kustos Zemaljskog muzeja u Sarajevu Karlo Patch ustanovio je da je riječ o izuzetno značajnom i vrijednom lokalitetu za srednjovjekovnu Bosnu. Tokom ovih i narednih istraživanja jasno se i sa sigurnošću moglo govoriti da su arhitektonski ostaci, ostaci grobova i pokretnog arheološkog materijala na ovoj lokaciji zapravo ostaci crkve i franjevačkog samostana sv. Nikole u kojoj su krunisani i sahranjivani bosanski banovi i kraljevi. Uslijedilo je još nekoliko probnih, sistematskih i zaštitnih istraživanja na ovoj lokaciji. Međutim koliko god je potencirana priča da je ovaj lokalitet najznačajniji i najbitniji za srednjovjekovnu bosansku državnost, njegovo propadanje i uništavanje nikada nije prestalo.

 Visoko, Mili, crkva

Visoko, Mili, crkva

Naime u blizini crkve, na njenoj sjevernoj strani 1977. godine sagrađena je kuća i brzo poslije toga i garaža koja je prislonjena uz zidove crkve.

Godine 1982. ovaj lokalitet je presječen na dva dijela izgradnjom lokalnog puta koji povezuje sela Muliće i Bosniće s Aranutovićima i Ozrakovićima. Ranije je na ovoj lokaciji, prije I svjetskog rata, izgrađena uskotračna pruga, da bi u 1982. ovo područje bilo asfaltirano. Od tada se konstantno potencira njeno izmještanje i usmjeravanje saobraćaja na drugu lokaciju.

Godine 1988. uz desnu stranu ceste prokopan je kanal za postavljanje cijevi za odvod oborinskih voda, da bi godinu dana poslije 1989. postavljane cijevi za vodovod za MZ. Mulići.

Svega dvadesetak metara istočno od apside crkve postavljena je pruga Šamac – Sarajevo, a na samim ostacima locirano je naselje omladinaca. Gradnjom pruge lokalitet je presječen po drugi put i tada su ostaci franjevačkog samostana, groblja i neolitskog naselja, vjerovatno ostali s gornje strane pruge, gdje se i danas nalazi industrijska zona „KOVINA“

Lokalna cesta na grobnim ostacima naših predaka

Ovdje su navedeni samo neki od većih radova sistematskog uništavanja i devastiranja ovog lokaliteta. Tada se ovo područje nije nalazilo ni na kakvoj listi zaštite, ali se konstantno kroz naučne radove i arheološka istraživanja potencirala njegova važnost za naše naslijeđe, našu historiju i državnost ove zemlje. Osim toga prilikom ovih radova stručnjaci koji su tada bili uposleni u Zavičajnom muzeju Visoko nisu bili obaviješteni, konsultirani niti pozvani na teren.

Detaljniji podaci o sistematskom uništenju ovog područja navedeni su u izvještaju iz 1990. godine, gdje je Zavod za zaštitu kulturno-historijskih spomenika i prirodnog naslijeđa Bosne i Hercegovine uputio predmet: Visočka kotlina-historijskog jezgra Bosne i Hercegovine (Informacije o stanju ugroženosti lokaliteta Zidine u selu Arnautoviću, kao i drugih arheoloških lokaliteta na području općine Visoko) za RO „Rešad Saletović“ „RJ Zavičajni muzej Visoko“.

Od 2003. godine Mili su nacionalni spomenik BiH

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 1. do 7. jula 2003. godine, donijela je Odluku da se Arheološko područje Mile – Krunidbena i grobna crkva bosanskih kraljeva, Arnautovići, općina Visoko, proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine tada se obavezala da će osigurati pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnog spomenika.

Vlada Federacije dužna je osigurati sredstva za izradu i provedbu potrebne tehničke dokumentacije za rehabilitaciju nacionalnog spomenika.

Vlada Federacije posebno je dužna osigurati provedbu “Globalnog rješenja zaštite i uređenja arheološkog lokaliteta Mile-Arnautovići, Visoko”, koje je pripremila nadležna služba zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, što podrazumijeva i sljedeće nužne aktivnosti: dislokaciju lokalne saobraćajnice na trasu paralelnu sa željezničkom prugom, dislokaciju objekata sa k.č. 695, 691,692 i 693.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika utvrdit će tehničke uvjete i osigurati finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione ploče s osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

Potezi lokalne vlasti ugrožavaju ovaj nacionalni spomenik

Na osnovu odluke Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika donesenoj na sjednici koja je održavana od 1. do 7 jula 2003. godine ovo područje je proglašeno nacionalnim spomenikom za državu Bosnu i Hercegovinu. Tom odlukom u II zoni zaštite zabranjena je gradnja, odlaganje svih vrsta otpada, zabrana obavljanja svih radova na infrastrukturi. U zaštitnom pojasu u širini 50 m od II zone zaštite zabranjena je gradnja proizvodnih privrednih objekata i odlaganje svih vrsta otpada.

Na osnovu navedenih činjenica, zakona iz odluke Komisije za očuvanje nacionalni spomenika, svih mjera zaštite koje su spomenute na ovoj lokaciji ipak je došlo do gradnje nove saobraćajnice. Već se od ranije uvijek spominjalo kako je samom gradnjom željeznice ovaj lokalitete već dovoljno narušen. Ipak njegovo narušavanje ne prestaje ni 33 godine poslije. Kako se može vidjeti iz urbanističkog plana Općine Visoko nova trasa ide duž lijeve strane (zapadna strana) željezničke pruge, te do sad prolazi kroz sljedeće k.č.673/2, kč. 674/2, k.č. 677/2, k.č. 678/2 koji se vode pod nazivom Nadkuća i k.č. 682/2, k.č. 683/2 koji se vode pod nazivom Bašća. Pomenuti k.č. spadaju u III zonu zaštite u kojoj je odlukom komisije striktno zabranjena bilo kakva gradnja. Dalje trasa ceste pruža se kroz k.č. 684/5 (III zona), k.č. 687/2, k.č. 687/2 (II zona) koje se vode pod nazivom Bašća te dalje vodi kroz k.č. 693/3, k.č. 693/2 i k.č. 693/1 koje se vode pod nazivom Trapovi te se ubrajaju u II zonu zaštite.

Pomenute parcele su djelomično bile predmet probnih arheoloških istraživanja u periodu 1989-1990. godine. Arheolozi Svetozar Pudarić (tadašnji uposlenik Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Bosne i Hercegovine) i Slaviša Perić (tadašnji uposlenik Zavičajnog muzeja Visoko) su tih godina istraživali groblje gdje su pokopani najbitniji i najutjecajniji ljudi srednjovjekovne bosanske države. Istraživanja nikad nisu završena u potpunosti.

Ako nadležne institucije ne učine nešto konkretno kako bi zaštitile ovaj nacionalni spomenik i najznačajniji dokaz bosanske državnosti, uskoro bi provedbom Odluke lokalnih vlasti moglo biti već kasno.

Posted by on 2017-01-20. Filed under Vijesti iz BH gradova, Visoko. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login