Nasilje nad ženama je marginalizovano

nasilje, ženeNasilje nad ženama ostaje jedno od najraširenijih kršenja ljudskih prava, a istovremeno i najmanje procesuiran problem zbog nedostatka ulaganja i političke volje da se ispune potrebe žena i zaštite njihova fundamentalna prava, rekla je izvršni direktor agencije Ujedinjenih nacija za ravnopravnost polova i osnaživanje žena Michelle Bachelet.

“Trebamo biti posnosni na napredak postignut u posljednjih nekoliko decenija, ali ne smijemo zaboraviti da smo daleko od toga da realizujemo nadu za život bez diskriminacije i nasilja. Vrijeme je da vlade preuzmu odgovornost”, naglasila je Bachelet povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja.

Ona je preodložila politiku sastavljenu od 16 konkretnih koraka za odlučnu akciju sprečavanja, zaštite i pružanja pomoći kako bi se okončalo nasilje nad ženama, te ukazalo na potrebu da se ženama i djevojčicama koje su preživjele nasilje pruži podrška.

“Kao minimum, njihove hitne i trenutne potrebe trebalo bi da budu ispunjene kroz besplatne linije za pomoć dostupne 24 sata, hitne intervencije za njihovu sigurnost i zaštitu, savjetovanje i psihosocijalnu podršku, smještaj za njih i njihovu djecu, brigu nakon silovanja, te pravnu pomoć kako bi razumjele svoja prava”, dodala je Bachelet.

Kancelarija agencije UN za ravnopravnost polova i osnaživanje žena u BiH organizovala je kampanju “16 dana 2011”, čiji je cilj da mladi daju svoj doprinos podizanju svijesti i sprečavanju rodno zasnovanog nasilja.

Svaki dan kampanje “16 dana 2011”, koja će trajati od 25. novembra do 10. decembra, biće posvećen jednoj od ključnih tema za razumijevanje nasilja, prevenciji i borbi protiv svih oblika nasilja, a pisani materijal ove kampanje biće dostupan na internet stranici: www.16dana.ba.

Posted by on 2011-11-25. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login