Novih 14 nacionalnih spomenika u BiH

stećciKomisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH na posljednjoj je sjednici u Sarajevu 14 novih dobara proglasila nacionalnim spomenicima, čime je broj dobara na Listi nacionalnih spomenika BiH zaokružen na 653.

To su kulturni pejzaž Memorijalni kompleks Muzej “25. maj” u Drvaru (FBiH), arheološka područja Skelani, općina Srebrenica (RS) i ostaci Kasnoantičke bazilike, Vrba, općina Glamoč (FBiH), historijska područja Nekropola sa stećcima na lokalitetu Brdo (Križ) u Deževicama, Kreševo (FBiH), Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje u naselju Bučje, općina Srebrenica (RS), Harem džamije Crvena rijeka u Srebrenici (RS), Harem džamije u Gornjim Potočarima, općina Srebrenica (RS) i Prahistorijski tumulus i nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje u zaseoku Raonići, Kaoštice, općina Višegrad (RS).

Nacionalnim spomenicima proglašeni su i prirodno-graditeljska cjelina Crkve svetog Duha i Franjevačkog samostana u Fojnici (FBiH), graditeljske cjeline Tekija u Živčićima kod Fojnice, općina Fojnica (FBiH), Lipanjska (Hadži Džaferova, Lipa) džamija s haremom u Gračanici (FBiH) i džamija u Ćojluku, općina Srebrenik (FBiH), historijska građevina Stambeno-poslovni objekt Vakufa Čokadži Sulejmana u Sarajevu i historijski spomenik Pravoslavna crkva Uspenja presvete Bogorodice na Palama (RS).

Predsjedavajući Komisije Dubravko Lovrenović ističe da je na sjednici razmatrano i pitanje izgradnje hidroelektrane Vranduk. Komisiji se dopisom obratila Elektroprivreda BiH sa zahtjevom da se izmijeni odluka iz 2005. godine o proglašenju graditeljske cjeline Stari grad Vranduk nacionalnim spomenikom.

“Komisija je od investitora zatražila Studiju uticaja na okoliš, time i na spomenik, te nakon razmatranja donijela zaključak da se ne mijenja odluka o proglašenju graditeljske cjeline Stari grad Vranduk nacionalnim spomenikom BiH radi njegovog očuvanja. Predmet odluke je isključivo nacionalni spomenik”, naglasio je on.

Lovrenović je potcrtao da Komisija nema odobrenje za izdavanje odobrenja za građenje te da je za to pitanje nadležno Federalno ministarstvo prostornog uređenja.

Donesena je i odluka o produženju režima zaštite za 21 kulturno-historijsko dobro za koje su podnesene peticije, jer im je režim zaštite istekao od 30. augusta do 30. novembra.

Potvrđeno je i osam negativnih odluka za dobra koja ne ispunjavaju kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom.

Riječ je o Petričkoj džamiji u Srebrenici (RS), Čaršijskoj (Hadži Selmanovoj) džamiji u Srebrenici (RS), Džamiji u Osatici kod Srebrenice (RS), Džamiji u Dobraku, općina Srebrenica (RS), historijskom spomeniku Safikadin mezar u Banjoj Luci (RS), spomen-obilježju šehidima i poginulim borcima, poginulim i nestalim osobama u općini Ilidža (FBiH), zgradi nekadašnje hidroelektrane u Jajcu (FBiH) i džamiji Sultan Ahmeda Hana II u Bugojnu (FBiH).

Posted by on 2011-11-27. Filed under Banja Luka, Bugojno, Drvar, Fojnica, Glamoč, Gračanica, Ilidža, Izdvojeno, Jajce, Kreševo, Pale, Srebrenica, Srebrenik, Turizam, Vijesti iz BH gradova, Višegrad. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login