Novih šest dobara proglašeno nacionalnim spomenicima

stećakKomisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine održala je 67. sjednicu na kojoj je proglasila novih šest dobara nacionalnim spomenicima.

Među njima su dvije nekropole stećaka u Olovu, harem džamije u Trebinju, stara željeznička stanica u Lukavcu, te sportski centar FIS u Sarajevu.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine  donijela je odluku kojom se utvrđuje da džamija Vidorija (džamija Srednjeg džemata) sa haremom u Novom Gradu (Bosanski Novi) ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH.

Odlukom ove Komisije istorijski spomenik Spomen kosturnica u Trnovu, briše sa Privremene liste nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.

U proteklim godinama Komisija je donijela ukupno 809 odluka o proglašenju nacionalnih dobara u Bosne i Hercegovine.

Posted by on 2015-12-20. Filed under Lukavac, Novi grad (Bosanski Novi), Sarajevo, Trebinje, Trnovo, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login