Novinari šikanirani u kampu “Lipa”, udruženje “BH novinari” traži hitnu reakciju ministara

Linija za pomoć novinarima je dobila pet prijava novinara o kršenjima novinarskih prava i medijskih sloboda, ograničenju kretanja novinarskim ekipama, posebno u kampu Lipa, kao i više nasilnih pokušaja policije i policijskih inspektora da oduzimu mobitele i snimljeni materijal pojedinim novinarima.

Lipa kamp, Bihac, foto: Ajdin Kamber
Lipa kamp, Bihac, foto: Ajdin Kamber

Zbog toga je udruženje BH novinari, u sklopu kog djeluje ova linija, danas kontaktiralo Ministarstvo sigurnosti BiH, Službu za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti BiH, kao i Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Udruženje traži da se hitno svim novinarima omogući slobodan i nesmetan rad u pripremi medijskih izvještaja o migrantima i izbjeglicama koji borave na različitim lokacijama na području USK. Ovaj zahtjev se podjednako odnosi na novinare zaposlene u medijskim kućama, članove novinarskih ekipa (snimatelje i fotografe) kao i slobodne novinare (freelancere) koji rade za više medija u BiH i inozemstvu.

“Naročito su teški uvjeti rada novinara u kampu Lipa, nakon formiranja novog kampa uz posredovanje Oružanih snaga BiH, gdje nije označena zona kampa, gdje nema posebnog mjesta za novinare na kojem bi mogli uzimati izjave od migranata ili posjetitelja kampa, te gdje se ne poštuju minimalne potrebe fotoreportera i snimatelja za pravljenje kvalitetnih snimaka”, saopšteno je iz udruženja BH novinari.

Oni takođe navode da posebno zabrinjava ponašanje pojedinih inspektora i policajaca koji šikaniraju medijske radnike, te im pokušavaju oteti snimljeni materijal.

“Posebno nas brine činjenica da medijskim ekipama nije dozvoljeno približavanje novom kampu Lipa, a pojedini policajci i inspketori su, po svojoj slobodnoj volji, određivali šta novinari mogu i smiju snimati, a šta ne!? Uz zloupotrebu policijskih ovlasti, pojedini policijski službenici su šikanirali novinare, pokušavali oteti snimljeni material ili su ih, uz pogrdne riječi, tjerali što dalje od kampa Lipa”, navedeno je u dopisu.

Ovakvi postupci su u suprotnosti sa pravima novinara na slobodan i siguran rad, slobodu izražavanja i medijske slobode. Ovo su takođe eksplicitna kršenja domaćih zakonskih propisa, međunarodnih konvencija i OSCE smjernica za postupanje policije u kontaktu sa medijima. Novinari imaju pravo na slobodu izražavanja i slobodu kretanja, te “pravo da fotografišu, snimaju, prave bilješke, promatraju, rade intervjue i/ili prave izvještaje a da pri tom ne moraju tražiti dozvolu od vlasti ili policije”. Tako je takođe navedeno u OSCE smjernicama da “policija ne može novinarima oduzimati opremu ili materijale, osim ako nije riječ o sudskoj naredbi ili nalogu”.

“Odlučno zahtijevamo da navedeni neprofesionalni postupci prema novinarima na terenu odmah budu zaustavljeni a novinarima omogućen rad u skladu sa svjetskim standardima zaštite slobode medija!”, piše u dopisu poslatom ministru sigurnosti BiH Selmi Cikotiću, direktoru Službe za poslove sa strancima Slobodanu Ujiću, ministru unutrašnjih poslova USK Nerminu Kljajiću te policijskom komesaru Muji Koričiću.

BH novinari su postavili četiri zahtjeva:

  • da se osigura nesmetan rad svim novinarima i medijskim ekipama koje izvještavaju o migrantima i migrantskoj krizi na cijelom području USK, bez obzira u kojem mediju rade i neovisno o tome da li su slobodni novinari ili stalni uposlenici u medijima;

  • da se ukinu bilo kakvi dodatni, nezakoniti uvjeti i ograničenja medijskim ekipama za posjete kampu Lipa i svim drugim mjestima USK gdje borave migranti;
  • da se zaustave uznemiravanje, šikaniranje, isljeđivanje i nezakonito pretresanje novinara i snimatelja koji obavljaju novinarske zadatke u vezi sa migrantima i trenutnom migrantskom krizom na području USK. Istovrmeno, od ova četiri funkcionera se traži da pozovu na odgovornost sve policajce i inspektore koji su nasilno pokušavali oteti mobitele i uništiti novinarima materijal, a čija su imena poznata Liniji za pomoć novinarima;
  • da se osigura posebno mjesto za novinare u kampu Lipa, na kojem će novinarske ekipe moći snimati, razgovarati sa migrantima i svim drugim osobama koje rade na saniranju posljedica migrantske krize u USK, ukoliko je to neophodno zbog izvođenja građevinskih radova u samom kampu.

    Ukoliko svi zahtjevi na budu ispunjeni, udruženje BH novinari će tražiti intervenciju Delegacije Evropske unije u BiH, Misije OSCE i Ureda Vijeća Evrope.
Posted by on 2021-01-19. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login