Nužna zaštita nacionalnih spomenika

 Sarajevo, kasarna Jajce

Sarajevo, kasarna Jajce

Ministar prostornog uređenja Federacije BiH Josip Martić smatra da su najugroženiji nacionalni spomenici u Federaciji Zgrada Crvenog križa u Sarajevu, Graditeljska cjelina Jajce, Kasarna u Sarajevu, Stara vojna bolnica (Hastahanu) u Sarajevu, Stari grad Kamengrad u Sanskom Mostu, Arheološko područje i ostatci stare tvrđave Prozor u Prozoru, Povijesno gradsko područje Jajce, Starog željezničkog kolodvora Ilidža te brojni drugi zbog čega će to ministarstvo uraditi program prioriteta zaštite svih ugroženih nacionalnih spomenika.

Međutim, s obzirom na veliki broj ugroženih spomenika neophodna su velika financijska sredstva za njihovu obnovu, istaknuo je za Fenu ministar Martić, navodeći kako je zaštita nacionalnih spomenika nužna kako bi se budućim generacijama ostavilo sačuvano kulturno-povijesno naslijeđe naroda Bosne i Hercegovine.

“Nacionalni spomenici uživaju najviši stupanj pravne zaštite utvrđen posebnim zakonima u FBiH. Svatko, a posebice mjerodavni organi Federacije BiH, županijske i gradske i općinske službe suzdržat će se od bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalne spomenike ili dovesti u pitanje njihovu zaštitu i rehabilitaciju”, kazao je ministar te dodao kako Vlada Federacije BiH svake godine odobrava sredstva za zaštitu nacionalnih spomenika kojima se sufinanciraju projekti zaštite.

Po njegovim riječima, pitanje obnove nacionalnih spomenika je pitanje koje ima širi društveni značaj i obveza je svih razina vlasti na području Federacije voditi brigu i starati se o njihovoj zaštiti, odnosno provoditi mjere utvrđene odlukama Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja kao nadležni organ za odobravanje izvođenja radova i intervencija na nacionalnim spomenicima, bilo da se radi o pojedinačnim objektima ili cjelinama, u kontinuitetu planira određena sredstva iz federalnog Proračuna za sufinanciranje projekata, a prema javnom pozivu koji se objavljuje svake godine.

Tako su u razdoblju od 2007. do 2014. godine izdvojena značajna sredstva za sufinanciranje obnove preko 190 spomenika u ukupnom iznosu preko 12 miliona maraka, među kojima je i određen broj kulturnih dobara s Liste ugroženih spomenika na kojoj je 75 ugroženih dobara kulturno-povijesnog naslijeđa, a pri čemu su obuhvaćena područja općina Jajce, Livno, Kreševo, Stolac, Trnovo i grad Sarajevo.

Što se tiče odluke o proglašenju povijesnog gradskog područja Mostar nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo prostornog uređenja je kod Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika pokrenulo inicijativu za usuglašavanje granica zaštićenog područja s granicom buffer zone područja upisanog na popis svjetske kulturne baštine, te izmjenu Odluke o proglašenju povijesnog gradskog područja Mostar nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika donijela je odluku o izmjenama Odluke o proglašenju povijesnog gradskog područja Mostar nacionalnim spomenikom.

“Poslije uvida u stanje realizacije izrade prostorno-planske dokumentacije, a u suradnji sa Županijskim ministarstvom i Službom za urbanizam i prostorno uređenje Grada Mostara utvrdit ćemo trenutnu situaciju te odrediti daljnji tijek aktivnosti na očuvanju, zaštiti i planskom korištenju ove zone”, zaključio je ministar.

 

Posted by on 2015-04-29. Filed under Jajce, Kreševo, Livno, Mostar, Sarajevo, Stolac, Trnovo, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login