Obilježavanje Svjetskog dana mladih

 “Izgradnja boljeg svijeta: Partnerstvo sa mladima” je tema kojom se širom svijeta 12. avgusta obilježava Svjetski dan mladih. Ove godine je upućen globalni poziv da se pomogne rješavanju pitanja od velike važnosti za mlade, te da se mladi potaknu da donose odluke koje su važne za njihov život.
Istraživanje „Glasovi mladih“ provedeno širom Bosne i Hercegovine predstavlja uvid u stavove i razmišljanja mladih osoba, njihove prioritete i želje. Od 2.630 anketiranih osoba njih 75 posto nezaposlenost smatra svojim najvećim problemom, a čak 90% misli da da imaju mali ili nikakav uticaj na donošenje odluka koje ih se tiču. Ovi rezultati su tek dio istraživanja koje ukazuje da se partnerstvo sa mladima mora unaprijediti.

„Glasove mladih treba uzeti u obzir puno više nego što je to bio slučaj do sada. Bosna i Hercegovina ima obavezu da odgovori na zahtjeve mladih, a agencije UN-a su predane da im pruže podršku. Kroz pružanje mogućnosti mladima da unaprijede vlastite živote, potiče se stvaranje ekonomski nezavisnih generacija koje su potpuno uključene u građanski život i mogu aktivno doprinijeti zajednici. Sa druge strane, mladi trebaju shvatiti da su i sami odgovorni za to da budu nosioci inicijativa za razvoj neophodnih životnih vještina i ključnih kompetencija koje će im pomoći u pronalaženju (i zadržavanju) zaposlenja.” – napisali su u zajedničkom predgovoru za izvještaj „Glasovi mladih“ Yuri Afanasiev, rezidentni koordinator UN-a i Florence Bauer, šefica UNICEF-a u BiH.

Međunarodni dan mladih se obilježava svake godine 12. avgusta, u cilju podizanja svijesti o potrebama mladih ljudi, koji koji stvaraju nove ideje  i promjene, te su  katalizatori mira u svijetu.
“Mladi su sila preobrazbe, oni donose kreativne i hrabre promjene, bilo na gradskim trgovima ili putem interneta. Od njihove vodeće uloge u naporima za ostvarenje slobode, demokracije i jednakosti, do njihove globalne mobilizacije u potpori Rio +20 Konferencije za održivi razvoj, mladi su još jednom pokazali energiju, sposobnost i želju da se nose sa globalnim izazovima”, rekao je Ban ki-Moon, generalni sekretar UN-a u svojoj poruci povodom Međunarodnog dana mladih.

Istraživanje „Glasovi mladih“ je provedeno u okviru UN programa Zapošljavanje i zadržavanje mladih (YERP), koji zajednički sprovodi pet UN agencija: UNDP, UNICEF, UNFPA, IOM i UNV. U partnerstvu sa institucijama vlasti na svim nivoima, YERP putem 16 Centara za informisanje, savjetovanje i obuku širom države, pruža savjete i podršku za više od 35.000 mladih, te je za njih 2.400 omogućeno prvo radno iskustvo , a za  preko 1.600 mladih osoba osigurana je besplatna informatička obuka i kursevi engleskog jezika.

Posted by on 2012-08-10. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login