Objavljena Odluka o dodjeli opštinskih stipendija

Bosanski Šamac

Bosanski Šamac

Na osnovu člana 43.Zakona o lokalnoj samoupravi («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 101/04, 42/05 i 118/05), saglasno odredbama člana 48. i 61. Statuta Opštine Šamac («Službeni glasnik Opštine Šamac», broj 4/05 i 9/07),te na osnovu Prijedloga Komisije za utvrđivanje liste prijedloga dodjele studentskih stipendija u školskoj 2012/2013 godini imenovane rješenjem broj:01-111-67/2012, Načelnik Opštine Šamac, po raspisanom konkursu za dodjelu stipendija u školskoj 2012/2013 godini, donosi

O D L U K U
o dodjeli stipendija za školsku 2012/2013. godinu

I

Opština Šamac dodjeljuje stipendije za školsku 2012/2013 godinu slijedećim studentima:

STUDENTI IZ KATEGORIJE DJECE POGINULIH BORACA:

Jovanović (Pere) Jelani iz Šamca, studentu I godine Prirodno-matamatičkog
fakulteta, Odsjek Hemija, nastavni smjer, ostvarena prosječna ocjena 3,61,
Živković (Milana) Dobri iz Šamca, studentu I godine Filološkog fakulteta, Odsjek
engleski jezik i književnost, ostvarena prosječna ocjena 3,74,
Mijanić (Dušana) Draženu iz Pisara, studentu II godine Ekonomskog fakulteta,
ostvarena prosječna ocjena 3,00,
Lukić (Sime) Katarini iz Pisara , studentu II godine Pravnog fakulteta, ostvarena
prosječna ocjena 6,57,
Mišković (Milana) Siniši iz Šamca, studentu II godine Visoke škole unutrašnjih
poslova, Odsjek kriminalistika, ostvarena prosječna ocjena 6,8,
Katanić (Riste) Marini iz Crkvine, studentu II godine Pravnog fakulteta
Mokrić (Nikole) Goranu iz Gornje Slatine, studentu IV godine Ekonomskog fakulteta, ostvarena prosječna ocjena 6,93,

STUDENTI IZ KATEGORIJE DJECE RATNIH-VOJNIH INVALIDA OD I – IV KATEGORIJE:

Đurić (Steve) Anđelki iz Lugova, studentu III godine Pravnog fakulteta
Savić (Rajka) Cvijetinu izŠamca, studentu I godine Poljoprivrednog fakulteta, ostvarena prosječna ocjena 4,24,
Đurđević (Dragana) Davidu iz Tišine, studentu I godine Pedagoškog fakulteta, Odsjek tehničko obrazovanje i informatika, ostvarena prosječna ocjena 4,47,
Pupčević (Đoke) Dijani iz Tišine, studentu I godine Medicinskog fakulteta, Odsjek zdravstnehih studija radiološke tehnologije, ostvarena prosječna ocjena 3,32,

STUDENTI KOJI SEŠKOLUJU NA VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA ČIJA ZANIMANjA SU DEFICITARNA

Nedić (Nikole) Nataši iz Gornje Slatine, studentu I godine farmaceutskog fakulteta, ostvarena prosječna ocjena 5,00
Ružić (Mihajla) Anici iz Gornje Crkvine, studentu I godine Medicinskog fakulteta, ostvarena prosječna ocjena 4,95,
Nikolić (Ilije) Nikoli iz Obudovca, studentu I godine Medicinskog fakulteta,
ostvarena prosječna ocjena 4,80,
Ignjatović (Nebojše) Stanku iz Kruškovog Polja, studentu I godine Prirodno-
matamatičkog fakulteta , Odsjek fizika, ostvarena prosječna ocjena 4,72,
Mišić (Joce) Maji iz Šamca, studentu I godine Prirodno-matematičkog fakulteta,
Odsjek matamatika i informatika, ostvarena prosječna ocjena 4,55,
Marković (Bore) Mladenu iz Lugova, studentu I godine Prirodno.matematičkog
fakulteta, Odsjek fizika, ostvarena prosječna ocjena 4,55,
Ristić (Janka) Tanji iz Gornje Crkvine, studentu I godine Prirodno-matamatičkog
fakulteta, Odsjek matamatika i informatika, ostvarena prosječna ocjena 4,36,
Stanišić (Milana) Stanislavi iz Šamca , studentu I godine Prirodno-matamatičkog
fakulteta, Odsjek matamatika i informatika, ostvarena prosječna ocjena 4,25,
Marinković (Nebojše) Dajani, studentu I godine Prirodno-matematičkog fakulkteta, Odsjek Fizika, ostvarena prosječna ocjena 4,21,
Maksimović (Slobodana) Branimiru izŠamca, studentu I godine Akademije umjetnosti, Odsjek slikarstvo, ostvarena prosječna ocjena 4,17,
Božić (Slobodana) Mari iz Batkuše, studentu I godine Medicinskog fakulteta,
ostvarena prosječna ocjena 4,14,
Simeunović (Đorđa) Dragani iz Gajeva, studentu I godine Prirodno matematičkog
fakulteta, Odsjek fizika, ostvarena prosječna ocjena 3,95,
Radanović (Slobodana) Aleksandru iz Batkuše, studentu I godine Tehnološkog
fakulteta, Odsjek hamijska tehnologija, ostvarena prosječna ocjena 3,68,
Vidović (Tihomira) Stefanu iz Šamca, studentu I godine Prirodno . matematičkog
fakulteta, Odsjek hamija, ostvarena prosječna ocjena 3.37,
Sofrenović (Rada) Mariani iz Obudovca, studentu VI godine Medicinskog fakulteta, ostvarena prosječna ocjena 8,91,
Subotić (Branislava) Tanji iz Šamca, studentu IV godine Medicinskog fakulteta,
prosječna ocjena 7,27 i
Pupčević (Borislava) Saji iz Tišine, studentu V godine, Medicinskog fakulteta,
Odsjek farmacija, prosječna ocjena 6,64.

II

Visina stipendije za školsku 2012/2013 godinu iznosi 100,00 KM a ne isplaćuju se za mjesece juli i avgust kao ni za vrijeme apsolventskog staža.

III

Sa studentima – stipendistima iz tačke I ove Odluke Opština Šamac će zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli stipendija.

IV

Ugovor u ime Opštine Šamac, kao davaoca stipendije, zaključiće Načelnik OpštineŠamac.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjivat će se počev od 01.01.2013.godine i bit će objavljena u «Službenom glasniku OpštineŠamac».

NAČELNIK OPŠTINE
Savo Minić dipl.pravnik

Posted by on 2013-02-08. Filed under Domaljevac / Šamac, Šamac / Domaljevac, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login