Od 1. januara u primjeni nova Carinska tarifa BiH

carinaU skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, uz konsultacije s Upravom za indirektno oporezivanje BiH, priprema carinsku tarifu na godišnjem nivou koju usvaja Vijeće ministara BiH.

Carinskom tarifom BiH za 2015. godinu obuhvaćena je nomenklatura roba koja je u skladu sa Harmonizovanim sistemom i Kombinovanom nomenklaturom koju koristi Evropska unija, te oznake za posebne zahtjeve države i dodatne šifarske oznake i preferncijalne carinske stope koje su u skladu sa međunarodnim sporazumima koje je BiH zaključila sa drugim državama ili grupom zemalja, kao i tarifne kvote, saopćeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

U odnosu na Carinsku tarifu za 2014. godinu, Carinska tarifa BiH za 2015. godinu donosi i nekoliko izmjena.

U skladu sa obavezama iz Privremenog sporazuma, odnosno Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, izvršeno je usklađivanje Carinske tarife BiH sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2015. godinu, koju inače donosi Generalni direktorat Evropske komisije za poreze i carinsku uniju (TAXUD).

Izvršeno je prilagođavanje u kontekstu stupanja na snagu Protokola broj tri uz Sporazum CEFTA, kojim je predviđeno otklanjanje preostalih carinskih opterećenja u trgovinskoj razmjeni između BiH i Albanije.

Izvršeno je prilagođavanje u kontekstu Sporazuma o slobodnoj trgovini između BiH i EFTA, koji će stupiti na snagu 1. januara 2015. godine.

Otklonjene su ranije nepreciznosti po pitanju načina svrstavanja robe namijenjene žrtvama nesreća, odnosno robe za humanitarne i dobrotvorne organizacije, navodi se u saopćenju.

Posted by on 2014-12-29. Filed under Ekonomija. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login