Otvoren Ured za ljudske resurse Univerziteta u Sarajevu

Univerzitet, Sarajevo

Univerzitet u Sarajevu

Na redovnoj 43. sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu, održanoj u srijedu 18. jula 2012. godine, predstavljen je Ured za ljudske resurse Univerziteta u Sarajevu, nakon čega su rektor prof. dr. Faruk Čaklovica i prorektor prof. dr. Samir Arnautović, zajedno sa senatorima Univerziteta u Sarajevu, svečano otvorili Ured.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je za novu akademsku 2010/2011. godinu podržalo projekat uvođenja sistema za podršku upravljanju ljudskim resursima HR UNSA (Human Resources) kao jednog od temeljnih modula integriranog informacionog sistema Univerziteta u Sarajevu.

„Otvaranje Ureda za ljudske resurse je važan pomak u integraciji procesa na Univerzitetu u Sarajevu i važna pretpostavka za stvaranje integriranog Univerziteta. Radi se o softverskom sistemu (HR UNSA) koji je dio budućeg integralnog informacionog sistema Univerziteta u Sarajevu, koji omogućava administriranje i procesiranje podataka o svim uposlenicima Univerziteta u Sarajevu. HR UNSA objedinjuje sve podatke o uposlenicima Univerziteta u Sarajevu na jednom mjestu, pri čemu postoji stalna veza između podataka i procesa vezanih uz upravljanje Univerzitetom i kadrovske evidencije“, istakao je rektor Čaklovica.

HR UNSA predstavlja temeljnu informatičku osnovu za uspostavljanje sistema upravljanja ljudskim potencijalima na Univerzitetu u Sarajevu, uvažavajući sve zahtjeve i specifičnosti akademskog, naučnoistraživačkog i obrazovnog okruženja.

Upravljanje radnim rasporedima kao i angažmanom potrebnih kadrova za planiranu akademsku godinu, uvid u cjelovitu sliku dosadašnje i planiranog razvoja buduće karijere, automatizirana izrada svih dokumenata vezanih uz zaposlenike itd., samo su neki od dnevnih procesa kadrovske službe koji korištenjem sistema HR UNSA dobivaju sasvim novu dimenziju i mijenjaju dosadašnji način rada službi za upravljanje ljudskim potencijalima.

Implementacijom sistema HR automatiziraju se svi administrativni i funkcionalni procesi u vezi sa upravljanjem podacima o uposlenicima Univerziteta u Sarajevu, uključujući njihove matične podatke, podatke o edukaciji, kompetencijama, naučnim i stručnim radovima, izborima u zvanja, učestvovanju na naučnim skupovima, učešću u projektima itd.

Posted by on 2012-07-19. Filed under Sarajevo, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login