Počela kampanja UN WOMEN BiH „Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama zajedno“

Danas se slavi Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama„Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama zajedno“, poručio je u Livnu David Saunders, predstavnik UN Women u BiH i time u našoj zemlji ozvaničio početak istoimene kampanje koja je dio globalne akcije „16 dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja“, koja se provodi, od 25.11, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, do 10.12, Međunarodnog dana ljudskih prava. Nasilje nad ženama je oblik kršenja ljudskih prava, a istraživanja, prema kojima je čak 47% žena u BiH tokom života iskusilo neki oblik nasilja, svjedoče da se radi o ozbiljnom problemu u našem društvu. U 71,5% slučajeva nasilja nad ženama izvršioci su njihovi intimni partneri, odnosno članovi porodice. I dok 90% građana izražava visok stepen svjesnosti o problemu nasilja u porodici, čak 45% njih na nasilje još uvijek gleda kao na privatni problem.

Saunders je posebno istaknuo kako „nasilje nije privatni, već društveni problem koji zahtjeva akciju svih nas“, a već prvi korak može biti direktni razgovor sa predstavnicima policije, centara za socijalni rad, zdravstvenih institucija i nevladinih organizacija u UN Women BiH Narandžastom autobusu koji je, u okviru ovogodišnje kampanje, na bh. putovanje kroz osam gradova danas krenuo iz Livna. Tokom besplatne vožnje građani i građanke u njemu mogu saznati sve što ih zanima o načinima sprečavanja i zaštiti od različih vrsta nasilja. Među prvima su se u autobusu danas provozali učenici i nastavnici srednjih livanjskih škola nakon čega su razgovarali sa predstavnicima UN Womena, diplomatskog kora i lokalne vlasti.

“Budućnost ravnopravnog društva leži u akciji mladih muškaraca koji su posvećeni zagovaranju nulte tolerancije za rodno zasnovano nasilje. Cilj nam je podržati muškarce i dječake u propitivanju rodnih stereotipa i mijenjanju tradicionalnih uloga. Naš današnji razgovor je jedan od načina”, poručio je David Saunders, predstavnik UN Women u BiH.

Bosna i Hercegovina, kao potpisnica Istanbulske konvencije – Konvencije Vijeća/Savjeta Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodica, obavezala se na poduzimanje zakonodavnih i drugih mjera osiguranja pravnog, institucionalnog i organizacionog okvira za prevenciju nasilja nad ženama, zaštitu žrtava nasilja te kažnjavanje počinitelja nasilja. „Konvencija nije samo nešto napisano na papiru. Postoji nadzorno tijelo – GREVIO, koje prati provođenje Konvencije. Ono priprema upitnik za BiH i do 11. mjeseca naredne godine BiH treba pripremiti odgovore na upitnik i dostaviti ih ovome tijelu. Već u drugoj polovini 2020. ovo nadzorno tijelo će posjetiti BiH“, naglasio je Drahoslav Stefanek, Šef ureda Vijeća Evrope u BiH.

Andres Hagelberg, ambasador Kraljevine Švedske u BiH, inače, jedne od zemalja koje najviše podržavaju prava žena u našoj zemlji, kazao je kako je potrebno raditi na uspostavljanju rodno ravnopravnog društva koje nije moguće postići sve dok postoji nasilje nad ženama i djevojčicama. “Svi trebamo učestvovati na prevenciji i rješavanju. Sada je pravo vrijeme za muškarce i dječake da pokažu puni angažman”, poručio je.

„Nasilje se ne dešava nekom drugom. Ono se dešava u našim porodicama, kod naših komšija, među našim rođacima“, istakla je Vasilija Broćeta, ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Kantona 10 i naglasila ulogu obrazovnog sistema zahvaljujući kojem se nasilje može spriječiti u korijenu.

Narandžasti autobus će naredna dva dana, 27. i 28.11. biti u Bihaću, u Banjoj Luci 29. i 30.11, u Brčkom, 1. i 2.12, u Bijeljini, 3. i 4. 12, u Istočnom Sarajevu 5. i 6. 12, u Mostaru 7. i 8. 12. i u Sarajevu 9. i 10. 12. 2018. godine.

Podsjećamo, Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena – UN Women BiH, u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova i Gender centrom Federacije BiH, a uz podršku brojnih međunarodnih i domaćih institucija, provodi kampanju “Isključimo nasilje nad ženama i djevočicama zajedno” kako bi skrenuo pažnju javnosti na prisutnost nasilja, mehanizme prevencije s akcentom na ulogu sistema zaštite i odgovornost svih građana i građanki.

Posted by on 2018-11-27. Filed under Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Brčko, Istočno Sarajevo, Livno, Mostar, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login