Pojednostavljuju se carinske procedure

BiH, carinaPojednostavljenje carinskih procedura znači uštedu vremena i troškova poreskim obveznicima, a ujedno će se u potpunosti uskladiti carinski propisi u BiH sa zakonodavstvom Evropske unije.

Nekoliko pojednostavljenih carinskih procedura već se duže vrijeme koristi u BiH. Trenutno 52 firme koriste status ovlaštenog izvoznika iz BiH. To konkretno znači da firme koje imaju status ovlaštenog izvoznika na fakturama mogu potvrditi da je riječ o robi s porijeklom iz BiH, bez ograničenja vrijednosti. Firme koje nemaju status ovlaštenog izvoznika moraju podnositi zahtjeve za izdavanje obrasca EUR 1, koji je dokaz o porijeklu robe, te tako gubiti i vrijeme i novac.

Također, do danas je UIO izdala 16 odobrenja za lokalno tj. kućno carinjenje pri izvozu roba što znači da te firme kompletan carinski postupak obavljaju u krugu firme i kamioni direktno idu na granične prijelaze. Sada je u pripremi lokalno tj. kućno carinjenje i pri uvozu.

U prethodnom vremenskom periodu Uprava je počela sa primjenom carinskih dokumenata ATA karneta i TIR karneta, što je našim privrednicima donijelo nove pogodnosti: smanjenje troškova i jednostavnije procedure na svim granicama.

Uprava je nedavno započela sa primjenom elektronske prednajave TIR karneta: tzv. TIR-EPD, pa je tako BiH postala prva zemlja u regionu koja je implementirala ovaj sistem. Prednost tog sistema je što se već pri dolasku pošiljke na granični prelaz u informacionom sistemu UIO već nalaze svi podaci sa TIR karneta. Tako se smanjuje vrijeme čekanja, a analiza rizika je podignuta na viši nivo. Konačni cilj primjene elektronske prednajave TIR karneta je da se u budućnosti potpuno ukine papirni TIR.

Od ranije UIO već primjenjuje takozvanu Nepotpunu carinsku prijavu. Ovo predstavlja pojednostavljenu carinsku proceduru u kojoj postoji mogućnost da se obavi određena carinska procedura, iako u datom momentu ne postoje svi neophodni originalni dokumenti, sa obavezom da se originalni dokument, koji iz određenog razloga nije bio dostupan prilikom obavljanja carinjena, naknadno dostavi. Ova procedura je uvedena kako bi se ubrzao protok roba i skratilo vrijeme čekanja.

Kako bi se izašlo u susret kompanijama koje često izvoze robu iz Bosne i Hercegovine uvedena je pojednostavljeno prijavljivanje robe na temelju fakture. Konkretno, izvoznici kojima se odobri ovo pojednostvljenje ne moraju podnositi jedinstvenu carinsku ispravu (JCI), za svaku pošiljku robe, koju prati određena faktura, već se carinska procedura obavi na temlju fakture, a onda se u određenom vremenskom periodu podnosi zbirna carinska prijava za sve fakture.

Osnovni ciljevi uvođenja svih pojednostavljenih carinskih procedura su: pojednostaviti izvođenje normalnih procedura, smanjiti troškove carinske službe i privrede, ubrzati procedure i protok roba, unaprijediti saradnju sa privredom i postati bolji srevis poreskim obveznicima, saopćeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Posted by on 2011-08-01. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login