Pošumljavanje u Zeničko-dobojskom kantonu

pošumljavanjeU sklopu aktivnosti obilježavanja Međunarodne godine šuma Kantonalna uprava za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona planirala je u saradnji sa Šumskoprivrednim društvom Zeničko-dobojskog kantona doo Zavidovići provesti zajedničku akciju pošumljavanja.

Naime, zaposlenici pomenute dvije institucije provesće akciju pošumljavanja na devet lokacija raspoređenih širom kantona, a kojom će biti obuhvaćena površina od oko 20 hektara šumskih zemljišta. Prilikom obilježavanja Međunarodne godine šuma želi se naglasiti važnost održivog gospodarenja šumama kao potrebnom temelju svih ljudskih aktivnosti.
Pošumljavanje u sklopu ove akcije će biti organizirano na području Zenice, Olova, Vareša, Visokog, Kaknja, Žepča, Zavidovića, Maglaja i Tešnja.

Posted by on 2011-10-30. Filed under Kakanj, Maglaj, Olovo, Tešanj, Vareš, Vijesti iz BH gradova, Visoko, Zavidovići, Zenica, Žepče. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login