Potočari: Obavljen ukop 175 žrtava

Potočari, SrebrenicaU Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari, nakon čitanja imena i prezimena i klanjanja dženaze koju je predvodio reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein efendija Kavazović, danas je ukopano 175 identificiranih žrtava genocida iz jula 1995. godine, u okviru obilježavanja 19. godišnjice genocida nad Bošnjacima „sigurne zone UN-a“ Srebrenica.

U mezarju memorijalnog centra vječni smiraj su našli: Sejad (Nezira) Alić (1966.), Nesib (Mehmeda) Varnica (1974.), Aziz (Kadira) Hodžić (1965.), Aziz (Asima) Osmić (1975.), Aljo (Ahmeta) Ćehajić (1953.), Nermin (Hasana) Selimović (1976.), Avdija (Mehana) Salihović (1956.), Nijazija (Dede) Beganović (1955.), Dževad (Džemaila) Mujić (1974.), Hakija (Malće) Mujić (1934.), Samir (Hasana) Selimović (1972.), Medo (Reše) Mehić (1961.), Hamed (Bajre) Čano (1962.), Junuz (Alije) Duraković (1954.), Enis (Abida) Omerović (1978.), Habib (Safeta) Malagić (1961.), Rasim (Huse) Košpić (1941.), Džemal (Ibre) Efendić (1948.),  Himzo (Vejsila) Husejnović (1942.), Behadija (Zuhdije) Begzadić (1967.), Ohran (Adema) Ademović (1954.), Musa (Nurke) Omerović (1962.), Džemal (Ahmeta) Halilović (1954.), Džemir (Džemala) Halilović (1977.), Islam (Džemala) Halilović (1974.), Šefik (Himze) Husić (1965.), Mirzet (Ibrahima) Salihović (1973.), Izet (Ibrahima) Salihović (1975.), Šahbaz (Šabana) Bećirović (1946.), Muhamed (Ismeta) Mekanić (1964.), Sejidin (Šabana) Husić (1953.), Omer (Mehe) Mujić (1938.), Senad (Rame) Beganović (1980.), Hasan (Hasiba) Salihović (1951.), Mehmedalija (Avde) Delić (1971.), Salčin (Husejina) Hasanović (1978.), Sulejman (Osmana) Beganović (1954.), Osman (Mehe) Ahmetović (1937.), Hašim (Mumina) Hasanović (1956.), Muhamed (Huse) Džekić (1947.), Redžo (Emina) Hrnjić (1939.), Mahmut (Mehmeda) Turković (1945.), Idriz (Sulje) Aljić (1940.), Hurem (Derve) Begović (1916.), Refik (Alije) Pejmanović (1956), Ibrahim (Mehmeda) Mujčinović (1976.), Asim (Alije) Mustafić (1965.), Jakub (Selmana) Osmanović (1976.), Mujo (Selmana) Osmanović (1978.), Selman (Sulejmana) Osmanović (1937.), Šefik (Ševke) Hasanović (1970.), Meho (Hasana) Kovačević (1977.), Idriz (Ibrahima) Hukić (1927.), Hariz (Jusufa) Palalić (1974.), Avdo (Izeta) Begović (1927.), Aziz (Zuhdije) Ikanović (1970.), Mehmed (Hasana) Barukčić (1945.), Sefer (Sulejmana) Avdić (1941.), Dahmo (Hamida) Delić (1968.), Hasan (Sade) Malkić (1943.), Junuz (Emina) Begić (1946.), Salko (Bekira) Salihović (1971.), Meho (Bege) Begić (1946.), Sakib (Hikrije) Nukić (1971.), Hamdija (Hamida) Delić (1959.), Suljo (Hamida) Delić (1975.), Nazim (Ibre) Mehmedović (1958.), Đanan (Šabana) Đekić (1943.), Adil (Saliha) Smajić (1937.), Nelvir (Nezira) Osmanović (1976.), Muvaz (Sulejmana) Orlović (1978.), Ismet (Nusreta) Sejmenović (1957.), Meho (Rašida) Smajić (1920.), Ahmed (Amila) Alihodžić (1941.), Almir (Sulje) Karić (1975.), Nedim (Azema) Sulejmanović (1976.), Mevludin (Hasana) Husejnović (1964.), Jusuf (Juse) Jusić (1941.), Sead (Bege) Dervišević (1978.), Ibrahim (Huse) Hasanović (1959.), Hajrudin (Hajre) Avdić (1969.), Hazim (Hajre) Avdić (1972.), Ibrahim (Nazifa) Malagić (1954.), Safet (Mehana) Čivić (1941.), Hasib (Zahida) Babić (1961.), Fetija (Emina) Hamzabegović (1933.), Mevludin (Asima) Halilović (1957.), Ohran (Alije) Bajramović (1954.), Hajrudin (Ismeta) Malkić (1963.), Safet (Jusufa) Jusufović (1968.), Junuz (Atifa) Osmanović (1954.), Edhem (Atifa) Osmanović (1951.), Ibro (Ibrahima) Gušter (1974.), Kemal (Bajre) Šiljković (1959.), Neđib (Habiba) Begović (1967.), Muhamed (Selima) Omerović (1965.), Aziz (Abdurahmana) Smajić (1963.), Hasib (Adema) Klinčević (1969.), Hasan (Hasiba) Bećirović (1958.), Ramiz (Mehe) Ahmetović (1960.), Omer (Ahme) Salkić (1970.), Refik (Ahme) Salkić (1976.), Halid (Fahrudina) Huremović (1975.), Meho (Ahme) Bekrić (1977.), Jusuf (Džanana) Nukić (1933.), Mehmed (Šukrije) Hajdarević (1969.), Mujo (Osmana) Čomić (1958.), Hasan (Lutve) Muratović (1940.), Faruk (Jusufa) Tursunović (1961.), Alija (Ibre) Ejubović (1955.), Memiš (Rahmana) Isaković (1972.), Mevludin (Mehmeda) Malagić (1966.), Memija (Jusufa) Memić (1973.), Bekir (Alije) Memić (1968.), Teufik (Alije) Suljić (1966.), Jusuf (Osmana) Hodžić (1977.), Adem (Sade) Hukić (1938.), Omer (Bajre) Hurić (1968.), Suljo (Alage) Hasanović (1953.), Sead (Ahme) Tabaković (1974.), Ahmo (Alije) Tabaković (1939.), Adil (Behadila) Omerović (1979.), Avdulah (Suljkana) Sulejmanović (1956.), Fahrudin (Hajdara) Mujić (1969.), Fadil (Ahme) Fejzić (1966.), Osman (Sejdina) Husić (1929.), Asim (Kasima) Mujić (1971.), Amir (Kasima) Mujić (1975.), Sejdalija (Izeta) Halilović (1975.), Bakir (Idriza) Sinanović (1971.), Amir (Mehmeda) Dogić (1967.), Sevdahet (Omera) Salkić (1975.), Kadrija (Ćamila) Alić (1978.), Mehmed (Mustafe) Mehanović (1951.), Mirzet (Ismeta) Salihović (1971.), Ismet (Alje) Muminović (1956.), Rešid (Redžepa) Salihović (1975.), Hamed (Rame) Alić (1941.), Rešo (Ibrahima) Delić (1940.), Suljo (Hilme) Rahmić (1933.), Meho (Ahmeta) Hafizović (1974.), Safet (Reše) Suljić (1975.), Sadet (Reše) Suljić (1979.), Vahid (Džemala) Jusić (1975.), Nusret (Nurifa) Jahić (1973.), Fadil (Hirkije) Nukić (1965.), Izet (Muniba) Delić (1971.), Ismet (Ibrahima) Bektić (1928.), Redžo (Zaima) Husić (1961.), Zaim (Mehe) Husić (1922.), Osman (Muje) Jašarević (1947.), Muhamed (Muje) Pašić (1976.), Muamer (Muje) Pašić (1978.), Avdo (Ševke) Ademović (1955.), Hasib (Sulje) Mustafić (1960.), Fadil (Hasana) Huremović (1968.), Sefad (Sumbula) Hajdarević (1963.), Senad (Muhameda) Čikarić (1963.), Azmir (Fahrudina) Čikarić (1976.), Ibro (Huse) Ibišević (1927.), Zijad (Rame) Mujkić (1965.), Safet (Šahina) Isaković (1966.), Resul (Redže) Redžić (1973.), Ohran (Sulje) Suljić (1943.), Mehemed (Nezira) Nukić (1966.), Suad (Salčina) Mujić (1967.), Šaban (Alije) Alić (1950.), Hasan (Šabana) Alić (1974.), Ramo (Husejina) Mujkić (1944.), Nusret (Rasima) Smajlović (1973.), Avdo (Hameda) Mujić (1960.), Alija (Bekte) Mustafić (1930.), Hazim (Hasana) Hasanović (1978.), Sejad (Mehmedalije) Mustafić (1958.) i Sakib (Bećira) Gladović (1968.).

Nakon današnje dženaze, u Potočarima je konačan smiraj pronašlo 6.241 Srebreničanin, od ukupno 8.372 za kojim se traga. Do sada je pronađeno 7.100 skeleta, dok se za 1.200 još traga.

Ukupno 6.900 pronađenih žrtava ima svoja imena i prezimena, a 200 još nije identificirano, jer nisu pronađene porodice i bliski članovi porodice od kojih bi se uzela krv za taj postupak.

U obraćanju na komemoraciji, načelnik opštine Srebrenica i predsjednik Organizacionog odbora obilježavanja 19. godišnjice genocida u Srebrenici Ćamil Duraković zatražio je kazne za zločince, pravdu i pravo za preživjele i pozvao sve na povratak i obnovu Srebrenice, a žrtvama poželio vječni rahmet.

Polaganjem cvijeća počast žrtvama srebreničkog genocida odali su brojni zvaničnici i delegacije, kao i pojedinci, među kojima predsjedavajući i član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović i Željko Komšić, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Bećirović, ministar odbrane BiH Zekerijah Osmić, kao i turski ministar pravde Bekir Bozdag.

Počast žrtvama odali su i predstavnici diplomatskog kora u BiH i brojnih udruženja i saveza iz BiH i svijeta.

Posted by on 2014-07-11. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login