Predstavljena elektronska knjiga „Mladi kažu NE nasilju“

Mladi kažu NE nasilju„Mladi kažu NE nasilju“ naziv je elektronske knjige, koja je predstavljena u subotu, 17. decembra, u art kinu Kriterion, u okviru kampanje „16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama i djevojkama“.

Kampanja je organizovana od strane Projektnog ureda UN Women u BiH, a elektronska knjiga je rezultat rada šesnaest mladih autora iz Bosne i Hercegovine, izabranih na osnovu javnog natječaja za foto esej i kratke priče za spomenutu kampanju. Ovom prilikom, nakon predstavljanja knjige, u Kriterionu su dodijeljene i nagrade za dvoje najuspješnijih autora, tačnije grantovi koji će im omogućiti da nastave rad na temu borbe protiv nasilja nad ženama i djevojkama, i da produkt tog rada predstave u toku naredne kampanje.

Prema riječima Amne Muharemović, koja vodi ured Agencije UN-a za ravnopravnost spolova i osnaživanje žena UN Women u BiH, cilj ovogodišnje kampanje bio je predstaviti viđenje mladih ljudi o problemu nasilja nad ženama kroz fotografije i kratke priče, te podstaći ih da na kreativan način ukažu na ovu vrstu problematike.

Što se tiče zvaničnih podataka o prevalenciji nasilja nad ženama i rodno zasnovanog nasilja u BiH, ističe da takvih podataka nema, ali da se očekuju sredinom naredne godine kao rezultat istraživanja koje planiraju sprovesti četiri UN-ove agencije, Agencija za ravnopravnost spolova BiH i Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskim statističkim zavodima. Zabrinjavajuće je što je u BiH ovaj problem jos uvijek dobrim dijelom tabu tema, pa kao takav vrlo često ostaje isključivo u privatnoj sferi. Na globalnom nivou, raspolaže se podatkom da 6 od 10 žena u toku života pretrpi neki od oblika nasilja.

Nađa Berberović, jedna od autorica spomenute elektronske knjige i učesnica kampanje, vizuelno je prikazala emotivne posljedice nasilja nad ženama, kako fizičkog, tako i verbalnog. Naglašava da je zlostavljanje žena prisutno u našem društvu mnogo više nego što mislimo, jer se dovoljno ne aktuelizira ta tema, s obzirom da, prema njenim riječima, živimo u društvu u kojem vladaju patrijarhalni stereotipi, čije je prevazilaženje neophodno da bi se zaštitila prava i dostojanstvo žene. Ističe da je značaj ove kampanje prvenstveno u tome što javnost navodi na razmišljanje o prisutnosti problema nasilja nad ženama i na aktivno djelovanje u pravcu njegovog suzbijanja, jer je ignorancija ovog problema jedan vid njegovog podsticanja.

Edina Đurković

Posted by on 2011-12-19. Filed under Kultura. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login