Predstavljena prva knjiga posvećena historiji muzike u BiH

knjigaHistorija muzike u Bosni i Hercegovini naziv je knjige s autorskim potpisom dekana Muzičke akademije u Sarajevu Ivana Čavlovića koja je predstavljena u punoj dvorani Akademije nauka i umjetnosti BiH.

Riječ je o prvoj cjelovitoj pisanoj historiji muzike u BiH čiji je izdavač Institut za muzikologiju Muzičke akademije u Sarajevu. Ovo izdanje rezultat je dugogodišnjeg Čavlovićevog istraživačkog rada.

Kroz 360 stranica s više od 80 slikovnih priloga autor vodi čitaoce kroz faze razvoja muzičke kulture i umjetnosti na tlu BiH, gdje se pored faktografske obrade snažno problematizira specifični društveni kulturno-istorijski kontekst.

O knjizi su govorili akademici Muhamed Filipović i Nikša Gligo, doc.dr. Mirna Marić, šefica Instituta za muzikologiju Jasmina Talam, te autor.

Autor Ivan Čavlović naglašava da je knjiga nastajala dugo vremena jer je trebalo istražiti mnogobrojne izvore. Podcrtao je da je namijenjena prvenstveno studentima muzikologije koji izučavaju predmet Istorija muzike u BiH, ali i široj čitalačkoj publici, istoričarima i budućim istraživačima.

“Naznačio sam pitanja koja su jako važna u metodološkom smislu – šta je to muzika u BiH, bh. muzika, folklorna muzika, kompozitorstvo u BiH, muzička estetika, koji su kulturološki aspekti muzike u BiH, i druga pitanja. Ipak, prvenstveni cilj ove knjige je obraditi istoriju muzike u BiH, poredati činjenice i napraviti periodizaciju razvoja muzičke istorije u BiH”, kazao je on.

On smatra da je nesreća u BiH što razvoj muzike u svakom istorijskom periodu počinje uvijek ispočetka, čemu su uzrok društveni, politički i socijalni lomovi.

“Cijeli razvoj muzike u BiH je u znaku diskontinuiteta, odnosno nema kontinuiranih linija razvoja muzike u bilo kojem smislu”, istaknuo je autor.

Jasmina Talam je mišljenja da je ova knjiga ne samo veliki doprinos Univerzitetu u Sarajevu, već i široj društvenoj zajednici. Ocjenjuje da je to jako veliko i sveobuhvatno djelo, posebno značajno za muzikologe. Podvlači da je autor pokušao napraviti pregled istorije muzike u BiH, od njenih početaka do danas.

“To je veliki posao i on to nije radio godinama, već decenijama. Ova knjiga je dobar pokazatelj studentima kako dalje da istražuju”, mišljenja je Talam.

Za Nikšu Gligu iznimno je važna činjenica da je riječ o prvoj Historiji muzike BiH, što je već dovoljan argument u njezinu uvjerljivost. On ne misli da će knjiga biti od koristi samo studentima, zato što autor donosi sistematizirani skup izvora koji zahtijevaju daljnja istraživanja i elaboracije.

“Autor priznaje da je knjiga osnova za dalje istraživanje, ali da čak nije obuhvatio ni sve vrste muzike koje su kroz istoriju bile prisutne na teritoriji BiH. Kroz knjigu se kao zlatna nit provlači pitanje bosanskog duha u muzici u BiH. Ako se ne razumije taj fenomen bosanskog duha koji je zaista specifičan, onda se ne može napraviti ni dalji naučni korak u upotrebi ove knjige”, zaključio je Gligo.

Posted by on 2012-01-07. Filed under Kultura. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login