Promocija knjige “Consumer Behaviour”

Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu promovira djelo iz oblasti ponašanja potrošača
Srijeda, 30. maj 2012. godine u 12,00 sati
Sala za sjednice  Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

U maju 2012. godine, objavljena je knjiga „Consumer Behaviour“ autora Melike Husić-Mehmedović, Slave Kukića i Murisa Čičića.

Ovaj univerzitetski udžbenik je napisan na engleskom jeziku da bi bio prilagođen većem broju čitalaca, te da bi odgovorio na sve veće zahtjeve internacionalizacije u nauci. Knjiga je presjek teorijskih i praktičnih komponenti, te stoga jednako može poslužiti i poslovnoj zajednici koja je zainteresirana za razvoj privrede u Bosni i Hercegovini i unapređenje tržišne orijentacije svojih kompanija. Cilj ove knjige je da pomogne studentima i poslovnim ljudima u kreiranju marketing strategije pristupa potrošaču i analizi ciljnog tržišta.

Tržišna orijentacija, koju kompanije u BiH tek uče i bez koje neće moći ostvariti poslovni uspjeh i pokrenuti našu ekonomiju, sve više pažnje posvećuje upravo ponašanju potrošača. Razlog tome je činjenica da su osnovne kvantitativne i demografske analize postale neadekvatne, te da se konkurencija temelji na zadovoljenju kvalitativnih psihografskih karakteristika individualiziranog potrošača.

Knjiga se sastoji od 16 poglavlja: Ponašanje potrošača i marketing, Istraživanje ponašanja potrošača, Motivi i motivacija, Percepcija, Ličnost, Učenje kao faktor ponašanja potrošača, Stavovi, Porodica, Socijalne klase, Kultura, Subkultura, Životni stil, Organizaciono ponašanje kupca, Kupovina i post prodajno ponašanje, Komunikacija i ponašanje potrošača i Proces donošenja odluke o kupovini.

Posted by on 2012-05-28. Filed under Kultura. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login