Protesti u BiH – buđenje građanske svijesti

JMBG, protestiUvodničar današnje redovne sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 bio je sociolog i politolog Zlatko Hadžidedić.

“Bosna i Hercegovina vjerovatno je jedini slučaj u svijetu gdje se pojmovi nacija i građani suprotstavljaju jedni drugima, kazao je Hadžidedić u uvodnom obraćanju, javlja agencija Anadolija.

“Svugdje u svijetu podrazumijeva se da se nacija sastoji od totaliteta građana. U BiH je sama riječ nacija suprotstavljena pojmu građanina i na tome se neprekidno insistira, kad god se govori o građanskoj BiH”, kazao je Hadžidedić.

Implozijom socijalizma pojavila se eksplozija nacionalizma, a pojavom kapitalističkog poretka i nacionalizam kao ideologija. BiH je karakteristična što je iz polufeudalizma uskočila u socijalistički poredak i komunističku ideologiju, tako propustivši da razvije građansko društvo. Tek sa pojavom kapitalizma, BiH razvija građansko društvo.

Treba revidirati osnovne pojmove

Hadžidedić smatra da je u BiH nužno da se izvrši revizija osnovnih pojmova, kako bismo shvatili sa čime se suočavamo. Dok ne shvatimo šta je problem nacije i na koji način se on rješava i realizira, vrtićemo se u jednom krugu.

“BiH ima dvije mogućnosti, a to je ili da zasnuje etnički podijeljene nacije, odnosno da nacije budu zasnovane na etničkom principu i na taj način se rasturi na tri nezavisne države, ili da od totaliteta svojih građana stvori jednu zajedničku naciju i nacionalnu državu. To je jedini način da se opstane u današnjem svijetu”, poručio je on.

Put raspada BiH po svemu je bliži od suprotnog, a Hadžidedić je istakao kako je buđenje građanske svijesti, kojem smo svjedoci proteklh dana pred Parlamentom Bosne i Hercegovine, početak građanskog društva.

“Po prvi put građani BiH uviđaju da jesu građani i da mogu funkcionisati tako, a da ne moraju funkcionisati kao etničke zajednice. Koliko god taj put izgledao dalek, smatram da je moguće da se građani BiH ujedine i da shvate da imaju zajedničke interese, a ne tri parcijalna interesa”, istakao je Hadžidedić.

Posted by on 2013-06-30. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login