Rekordna proizvodnja hidroelektrana na Neretvi

Jablanica, Neretva, hidroelektrana

Jablanica, Neretva, hidroelektrana

U Hidrolektrani “Jablanica“, u srijedu 05.juna 2013.godine, ostvarena je rekordna dnevna proizvodnja električne energije od 1955. godine, kada je hidrolektrana puštena u pogon.

Ukupna količina električne energije proizvedene u HE “Jablanica” 05. juna 2013.godine, iznosila je 3.891.849 kWh.

U prvih pet mjeseci 2013.godine, na pragu hidroelektrana kojima na slivu Neretve upravlja JP Elektroprivreda BiH, hidroelektrana “Jablanica”, “Grabovica” i “Salakovac”, proizvedeno je ukupno 1.119 GWh, što je 52 posto više od plana.

Ostvarenje ovakvih proizvodnih rezultata uz povoljnu hidrološku situaciju, bilo je moguće i zahvaljujući visokom nivou pogonske spremnosti i raspoloživosti svih postrojenja hidroelektrana.

Posted by on 2013-06-07. Filed under Ekonomija. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login