Samo 12,7 posto mladih u BiH ima posao

nezaposlenost, BiHMlade osobe čine samo 12,7 posto registrovanih zaposlenih ljudi u BiH, i njihova nezaposlenost od 58 posto je veliki problem zbog čega je potrebno obrazovni sistem uskladiti sa potrebama tržišta rada, istaknuto je danas u Sarajevu na Prvom forumu o nezaposlenosti mladih.

Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović rekao je na otvaranju foruma da je u BiH problem nezaposlenosti bolno pitanje, a posebno kada je u pitanju omladina, kao najsposobniji dio stanovništva.

Nović je naglasio da u BiH obrazovni sistem nije prilagođen potrebama privrede i društva u cjelini, ističući da danas ima na hiljade mladih ljudi koji su završili fakultete po “bolonji”, a da ni oni sami ne znaju šta su, jer njihova zvanja još nisu utvrđena.

„Na tome se ovih dana intenzivno radi. Nadam se da ćemo to do kraja juna riješiti i da će u BiH svi mladi ljudi konačno znati koju titulu imaju”, rekao je Nović i dodao da je potrebna i reforma radnog zakonodavstva, jer se u BiH nije krenulo sa mrtve tačke da se ono prilagodi bolonjskom procesu.

On je naglasio da se postavlja pitanje kako mlade zaposliti, jer nije samo riječ o tome da li će oni dobiti posao zbog finansijske strane, već više da se kod njih stvori prostor za pozitivno razmišljanje.

Direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Adnan Delić istakao je da od registrovanih zaposlenih ljudi samo 12,7 posto čine mladi i dodao da je u BiH oko 58 posto nezaposlenih mladih ljudi, što je alarmantno.

“U 2011. godini, prema anketi o radnoj snazi, povećan je broj nezaposlenih osoba sa visokom stručnom spremom, jer je evidentirano 8.000 novih mladih ljudi sa visokom stručnom spremom”, rekao je Delić i dodao da obrazovni sistem treba uskladiti sa potrebama tržišta rada.

Delić je naglasio da je u BiH trenutno registrovan stepen nezaposlenosti od 43 posto, a prema anketi o radnoj snazi je oko 27,6 posto.

Ambasador Švicarske u BiH Andre Šaler istakao je da je nezaposlenost mladih jedan od najozbiljnijih socijalnoekonomskih problema sa kojima se suočava BiH. Šaler je istakao da nezaposlenost najviše pogađa mladu populaciju, čija je stopa nezaposlenosti duplo veća od prosječne.

On je rekao da je jako bitno da se svi ključni akteri na tržištu rada okupe i razmijene ideje i primjere dobre prakse da bi poboljšali ovu situaciju.

Direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Milko Čolaković naglasio je da mora biti riješen problem školstva, jer je upisna politika bila katastrofalna, o čemu se ranije nije vodilo mnogo računa.

Čolaković je istakao da ovaj problem moraju rješavati resorna ministarstva, a ne samo zavodi za zapošljavanje,

“Sada imamo strahovit priliv mladih ljudi sa visokom stručnom spremom, a o pitanju kvaliteta tih kadrova ne bih govorio, jer je neko dao saglasnost tim fakultetima”, istakao je Čolaković i dodao da na sva radna mjesta moraju doći ljudi sa adekvatnom stručnom spremom, kao i nedozvoliti produžavanje  radnog vijeka  mimo svih propisa.

Direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje Kenan Rešo istakao je da je ovaj forum prvi organizovani kontak ljudi iz privrede, zavoda za zapošljavanje i svih onih koji trebaju doprinijeti povećanju stope zaposlenosti mladih.

On je naglasio da je, prema evidencijama u FBiH, od decembra 2011. godine do danas oko 5.000 mladih ljudi brisano sa evidencija zavoda za zapošljavanje zbog zapošljavanja, što su dobre vijesti.

Forum je organizovan u okviru Projekta zapošljavanja mladih, koji finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju u partnerstvu sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, Agencijom za rad i zapošljavanje BiH, Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske i Federalnim zavodom za zapošljavanjerekao je zamjenik rukovodioca Projekta zapošljavanja mladih Ranko Markuš.

Posted by on 2012-06-14. Filed under Bosna i Hercegovina, Sarajevo, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login