Spoljni dug BiH dostigao 6,3 milijardi maraka

Konvertibilna markaBiH je u 2011. godini nastavila ubrzano da se zadužuje, pa je spoljni dug na kraju avgusta dostigao 6,3 milijarde maraka, što je za 137 miliona KM više nego na kraju juna.

Kako su naveli u Ministarstvu finansija i trezora BiH, od ukupnog spoljnog duga BiH, na dug Federacije BiH otpada više od četiri milijarde maraka, a na dug Republike Srpske nešto više od 2,2 milijarde KM. Na Brčko distrikt odnosi se 11 miliona maraka, dok je na institucijama BiH alocirano 29 miliona maraka.

U informaciji o stanju javne zaduženosti BiH, koju je na zahtjev Komisije za spoljne poslove Predstavničkog doma parlamenta BiH sačinilo Ministarstvo finansija i trezora BiH, navodi se da je na dan 1. septembra 2011. godine spoljni dug BiH iznosio 6.318.302.033 marke.

U ovaj iznos uključeni su krediti čiji je nosilac obaveza BiH, kao i krediti koje su ugovorili entiteti i koji su direktni nosioci obaveza.

U informaciji se navodi da najveće učešće u spoljnoj zaduženosti bilježi dug prema međunarodnim finansijskim institucijama, i to Svjetskoj banci, Pariskom i Londonskom klubu kreditora, Međunarodnom monetarnom fondu i drugim.

Izvršni direktor Udruženja ekonomista RS (SVOT) Saša Grabovac kaže da je dinamika rasta duga BiH zabrinjavajuća, ali i da se, s druge strane, ne može reći da je BiH visoko zadužena zemlja.

“Zabrinjava trend naglog rasta zaduživanja u proteklih nekoliko godina i struktura potrošnje tih sredstava. Nemamo kapitalnih investicija, već zaduženje uglavnom ide direktno u potrošnju”, istakao je Grabovac.

Informacija o spoljnom dugu BiH naći će se na dnevnom redu sjednice Komisije za spoljne poslove parlamenta BiH koja bi trebalo da bude održana u srijedu, 9. novembra.

Posted by on 2011-11-06. Filed under Ekonomija. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login