U junu aplikacija BiH za članstvo u Evropskoj uniji

EU, BiHVlasti BiH planiraju da tokom narednog mjeseca ispune sve uslove koje je postavila EU i apliciraju za članstvo u bloku do kraja juna, rekao je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda.
“Očekujemo da ćemo ispuniti uslove za podnošenje aplikacije za članstvo u EU do 30. juna”, rekao je Bevanda u intervjuu za Reuters. Bevanda je naveo da je usvajanje zakona o popisu i državnoj pomoći veliko dostignuće, ali da sada moraju da budu primijenjeni. On je dodao da parlament mora da završi rad na usaglašavanju Ustava sa evropskim standardima ljudskih prava, preostalog uslova EU.

Bevanda je odbacio predviđanja analitičara o daljoj politizaciji i opstrukciji etnički podijeljenih stranaka. “Atmosfera u Vijeću ministara pokazuje pozitivnu volju da primijeni sve što se politički lideri dogovore”, rekao je on. Bevanda je dodao da će prioritet biti usvajanje opšteg fiskalnog okvira za 2012-2014. godinu i budžeta BiH za 2012. “Postavili smo ambiciozan cilj i uvjeren sam da će Parlament usvojiti budžet za 2012. do 31. marta”, rekao je Bevanda, dodajući da Vijeće ministara želi da izbjegne privremeno finansiranje u drugom kvartalu.

Bevanda, koji predsjedava Fiskalnim vijećem, rekao je da će zatražiti od svih članova Vijeća da odluče da li BiH treba da se vrati finansiranju MMF-a, koje je izgubila 2010. jer nije ispunila uslove sporazuma. On je istakao da zemlja rizikuje dalje smanjenje kreditnog rejtinga ako dva entiteta nastave sa potezima kao što su kratkoročni dugovi da bi se pokrio budžetski deficit. “Kratkoročni dug je najgori oblik dužničkog ropstva. Možemo se lako suočiti sa daljim sniženjem kreditnog rejtinga ako vlasti ne preduzmu strukturalne reforme”, rekao je Bevanda.

Agencija za kreditni rejting “Standard and Poors” revidirala je predviđanje za BiH prošlog jula sa negativnog u pozitivno, a u novembru smanjila dugoročno kreditni rejting za jedan podiok na B.

Posted by on 2012-02-22. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login