U planu smanjenje snaga EUFOR-a u BiH

EUFORKomandant EUFOR-a general-major Bernard Bair rekao je da je sa vojne tačke gledišta situacija u BiH sigurna i stabilna, navodeći da je u toku konačna faza vojnog angažmana međunarodne zajednice u BiH i da proces planiranja ide u tom pravcu da dođe do redukcije prisustva vojnih snaga EU.

”Odgovor na rizik trebalo bi da budu rezervne snage koje neće biti smještene u zemlji. Paralelno sa postojanjem takvih snaga možemo smanjiti prisustvo ovdje”, rekao je Bair, dodavši da bi snage EUFOR-a mogle biti raspoređene u Austriju, Mađarsku ili Rumuniju.

Bair je konstatovao da je bilo “incidenata” koji su javnosti poznati, ali da su domaće bezbjednosne agencije bile u stanju da se sa njima nose same.

On je rekao da neformiranje Savjeta ministara BiH više od godinu poslije izbora ima značajne implikacije i na bezbjednosnu situaciju. ”Ako nema vlasti na državnom nivou, onda je i blokirano donošenje zakona koji su potrebni da bi se dalje išlo ka evroatlantskim integracijama. Dok nema Savjeta ministara, teško je doći do dogovora o prenošenju perspektivne vojne imovine na Ministarstvo odbrane, a usporen je i put ka NATO-u”, istakao je Bair.

Bair kaže da EUFOR nije zadovoljan brzinom uništavanja viška naoružanja u BiH, te da u BiH ima previše ilegalnog oružja i da već dugo zagovara donošenje zakona o registrovanju oružja za cijelu BiH koje će biti uneseno u jedinstvenu bazu podataka.

General-major Robert Briger preuzeće 6. decembra dužnost komandanta snaga EU u BiH i zamijeniti Baira, koji je od decembra 2009. bio na toj funkciji. Briger će preuzeti komandu nad 1 700 vojnika iz 25 zemalja, među kojima je 350 austrijskih vojnika

Posted by on 2011-12-03. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login