U Sarajevu skup “Otvoreni dani o ženama, miru i sigurnosti”

Sarajevo

Sarajevo

U Sarajevu će danas biti održan skup “Otvoreni dani o ženama, miru i sigurnosti”, na kome će članicama ženskih udruženja biti pružena prilika da s predstavnicima Ministarstava odbrane i sigurnosti BiH, UN, EU, OEBS-a, NATO i drugih međunarodnih institucija razmotre prioritete kad je riječ o miru i sigurnosti.

Na skupu će biti razmatran napredak u primjeni Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a o ženama, miru i sigurnosti, te Akcionog plana za primjenu Rezolucije 1325 UN-a u BiH, čiji će rezultati biti uključeni u izvještaj generalnog sekretara UN-a o globalnom napretku o ovom pitanju, saopćeno je iz Organizacije UN-a za ravnopravnost spolova i osnaživanje žena, koje je uz Agenciju za ravnopravnost spolova BiH organizator “Otvorenih vrata”.

UN su Otvorene dane predstavile prošle godine u okviru obilježavanja 10. godišnjice usvajanja prve Rezolucije kojom su iskustva žena s konfliktima povezana s održavanjem međunarodnog mira i sigurnosti. Rezultat tih Otvorenih dana, koji su organizovani u 25 zemalja, sadržani su u izvještaju “Žene utječu na mir” iz septembra 2010. godine. Usvajanjem rezolucije po prvi put se priznalo da mir i sigurnost ne mogu da budu pravedni i uključivi bez potpunog i ravnopravnog učešća žena. Od 2000. godine UN su usvojile četiri komplementarne rezolucije o ženama, miru i sigurnosti koje ponovo naglašavaju značaj ravnopravnosti spolova za održiv mir i sigurnost.

Vijeće ministara BiH je 27. jula prošle godine usvojilo Akcioni plan za implementaciju Rezolucije, a nakon toga imenovan je Koordinacioni odbor čija je uloga da nadgleda implementaciju tog plana. Prvi prvi izvještaj o napretku u implementaciji Akcionog plana podnesen je Vijeću ministara BiH 19. septembra ove godine.

Posted by on 2011-09-26. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login