Ukupna industrijska proizvodnja u januaru manja za 4,9 posto od prosječne

BiH, industrijaUkupna industrijska proizvodnja u Bosni i Hercegovini u januaru 2013. manja je za 4,9 posto od prosječne mjesečne proizvodnje u baznoj 2010. godini, podaci su Agencije za statsitiku BiH.

Agencija od januara ove godine, u saradnji sa entitetskim statističkim institucijama, obračunava i publikuje podatke o industrijskoj proizvodnji prema novim standardima, te prema novoj baznoj godini (2010.), što je u skladu s važećim EU standardima i regulativama u oblasti kratkoročnih poslovnih statistika.

Proizvodnja u decembru 2012., preračunata na baznu 2010., veća je za 4,7 posto (u odnosu na prosječnu mjesečnu proizvodnju iz te godine).

Proizvodnja u januaru 2013. u odnosu na prosječnu mjesečnu proizvodnju iz 2012. manja je za 3,7 posto, a u odnosu na proizvodnju iz decembra 2012. manja je za 9,2 posto.

Ukupna industrijska proizvodnja u odnosu na januar 2012. godine veća je za dva posto.

U području ”vađenje ruda i kamena” proizvodnja u januaru 2013. manja je za 3,1 posto od prosječne mjesečne proizvodnje u baznoj 2010. godini. Proizvodnja u decembru 2012., preračunata na baznu 2010., veća je za 6,8 posto (u odnosu na prosječnu mjesečnu proizvodnju iz te godine).

Proizvodnja u januaru 2013. u odnosu na prosječnu mjesečnu proizvodnju iz 2012. manja je za 11,7 posto, a u odnosu na proizvodnju iz decembra 2012. manja je za 9,3 posto. Industrijska proizvodnja u januaru 2013. u odnosu na januar 2012. godine manja je za 5,8 posto.

U području ”prerađivačka industrija” proizvodnja u januaru 2013. manja je za 11,5 posto od prosječne mjesečne proizvodnje u baznoj 2010. godini. Proizvodnja u decembru 2012., preračunata na baznu 2010., manja je za 3 posto u odnosu na prosječnu mjesečnu proizvodnju iz te godine.

Proizvodnja u januaru u odnosu na prosječnu mjesečnu proizvodnju iz 2012. manja je za 10 posto, a u odnosu na proizvodnju iz decembra 2012. manja je za 8,7 posto. Industrijska proizvodnja u januaru 2013. u odnosu na januar 2012. godine veća je za 6,9 posto.

U području ”proizvodnja i snadbijevanje električnom energijom i plinom” proizvodnja u januaru 2013. veća je za 14,5 posto od prosječne mjesečne proizvodnje u baznoj 2010. godini. Proizvodnja u decembru 2012., preračunata na baznu 2010., veća je za 19,7 posto u odnosu na prosječnu mjesečnu proizvodnju iz te godine.

Proizvodnja u januaru 2013. u odnosu na prosječnu mjesečnu proizvodnju iz 2012. veća je za 22,5 posto, a u odnosu na proizvodnju iz decembra 2012. manja je za 4,3 posto Ukupna industrijska proizvodnja Bosne i Hercegovine u januaru 2013. u odnosu na januar 2012. godine veća je za 2,9 posto.

Posted by on 2013-03-06. Filed under Ekonomija. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login