UNHCR protiv novog zakona u Danskoj o azilantima

Agencija UN za izbjeglice (UNHCR) izrazila je snažno protivljenje zakonu koji je usvojio danski parlament, kojim bi se omogućila obrada zahtjeva podnijetih od strane azilanata van Evrope, nazivajući to “abdikacijom” odgovornosti prema međunarodnom pravu.

Preko planine Plješevice je i dalje aktivna ruta preko koje migranti i izbjeglice ulaze na teritoriju Hrvatske na putu prema zemljama zapadne EU. Foto: Ajdin Kamber

Danska je juče usvojila zakon koji joj omogućava da procesuira azilante van Evrope, što je izazvalo negodovanje aktivista za ljudska prava i Evropske komisije.

Filipo Grandi, visoki komesar UN za izbjeglice, rekao je da bi, ako zakon stupi na snagu, mogao dovesti do nasilnog premještanja azilanata i odustajanja od odgovornosti Danske za zaštitu ranjivih izbjeglica.

“UNHCR se snažno protivi naporima koji teže eksternalizaciji ili prenosu obaveza azila i međunarodne zaštite prema drugim zemljama”, rekao je on.

On je podsjetio da je njegova agencija više puta izrazila zabrinutost i primjedbe na prijedlog danske Vlade i ponudila je savjete i pragmatične alternative.

Danska ima jedan od najoštrijih odnosa prema migraciji od svih zemalja Evrope i prihvata izbjeglice samo u okviru sistema kvota UN.

Novi zakon će Danskoj omogućiti da izbjeglice koje stižu na dansko tlo premješta u centre za azil u partnerskoj zemlji kako bi se njihovi slučajevi analizirali i kako bi u toj zemlji mogli dobiti zaštitu. Danska tek treba da postigne sporazum sa partnerskom državom, ali je izjavila da pregovara sa nekoliko zemalja kandidata.

“UNHCR će nastaviti da učestvuje u diskusijama sa Danskom, koja ostaje vrijedan i dugogodišnji partner UNHCR-u, kako bi se pronašli praktični načini za napredak koji osiguravaju povjerenje danskog naroda i podržavaju međunarodne obaveze Danske”, rekao je Grandi.

Posted by on 2021-06-06. Filed under Svijet. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login