Uprkos teškoj situaciji građani BiH štede više nego ikada

Centralna banka, BiH

Centralna banka, BiH

Uprkos teškoj ekonomskoj situaciji i finansijskoj krizi, u Bosni i Hercegovini je tokom ove godine zabilježen rast depozita stanovništva od 6,1 posto.

“Svjetski dan štednje je dan kada se trebamo podsjetiti na važnost štednje, uz nadu da će građani u BiH u budućnosti imati više prilika i motiva za obilježavanje ovog dana”, izjavio je guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) Kemal Kozarić, povodom Svjetskog dana štednje, koji se obilježava 31. oktobra.

Prema podacima CBBiH, na kraju septembra ove godine ukupni depoziti stanovništva kod komercijalnih banaka u BiH iznosili su 6,88 milijardi KM i u poređenju sa stanjem na kraju decembra 2010. godine veći su za 393,3 miliona KM ili 6,1 posto, a u poređenju sa stanjem na kraju septembra prošle godine veći su za 721 milion KM ili 11,7 posto.

Depoziti stanovništva učestvuju sa 53,7 posto u ukupnim depozitima svih domaćih institucionalnih sektora kod komercijalnih banaka u BiH.

Od ukupnih depozita stanovništva, depoziti po viđenju čine 2,73 milijarde KM ili 39,7 posto, dok oročeni i štedni depoziti iznose 4,15 milijardi KM ili 60,3 posto.

U pogledu valutne strukture, depoziti stanovništva u KM valuti iznose 2,31 milijardu KM ili 33,6 posto, depoziti u euro valuti iznose 4,10 milijardi KM ili 59,6 posto, a depoziti u ostalim stranim valutama oko 470 miliona KM ili 6,8 posto, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću CBBiH.

Posted by on 2011-10-31. Filed under Ekonomija. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login