Uvođenje registra pedofila u BiH obavezuje konvencija Vijeća evrope

pedofilInstitucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, uz nevladine organizacije, snažno zagovora uvođenje registra pedofila, bilo na razini države ili entiteta, kazala je za Fenu pomoćnica ombudsmana BiH Aleksandra Marin – Diklić, dodavši kako je uvođenje registra i obveza BiH koja je potpisala i ratificirala konvenciju Vijeće Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnih zlouporaba još 2012. godine, a upravo se tom konvencijom, uz ostale mjere, predviđa i tzv. registra pedofila.

Što se tiče toga treba li registar biti uveden na razinama entiteta ili države, Marin-Diklić smatra kako, iako je BiH složena država i njezini su kazneni zakoni na razini entiteta, odnosno Distrikta Brčko, to nije zapreka za uvođenje registra na razini države.

Međutim, ipak podvlači kako je najvažnije da se registar donese te da se u problematiku njegova donošenja treba uključiti stručna javnost kako bi se to pitanje riješilo na najbolji način i kako bi se što bolje zaštitila djeca i njihova prava.

– Imamo naznake da se u RS-u događaju određeni pomaci o tom pitanju – istaknula je Marin-Diklić, koja očekuje pomake i u FBiH posebice nakon formiranja vlasti, kao i izjednačavanje i usklađivanje prava djece na svim razinama.

Po njezinom mišljenju, registar je važan i zbog prevencije, a o tome hoće li biti javan ili tajan smatra kako treba odlučiti struka te da je najvažnije da se on donese i mora biti dostupan svim institucijama koje rade s djecom.

Kada je riječ o trenutačnoj praksi, kazala je kako se ombudsmanima javljaju roditelji, a rijetko djeca koja su žrtve seksualnog nasilja.

– Nama se najčešće obraćaju roditelji one djece koja su žrtve potencijalnih kaznenih djela u slučajevima kada naredbu o provođenju istrage ne donese nadležni tužitelj – kazala je pomoćnica ombudsmana, istaknuvši kako njezina institucija insistira da neko djelo, iako nije okvalificirano kao kazano već društveno neprihvatljivo ponašanje, bude sankcionirano.

– U FBiH smo zagovarali donošenje zakona o zaštiti i postupanju s maloljetnicima u kaznenom postupku gdje je jasno propisano da se dijete koje je žrtva određenog kaznenog djela može saslušati najviše dva puta tokom postupka – naglasila je ona, dodavši kako se do sada događalo da se dijete, žrtva seksualnog nasilja, dodatno traumatizira tokom čitavoga kaznenog postupka zbog više ispitivanja (policija, tužitelj, sudac).

Marin-Diklić pohvalila je i rad nevladinih organizacija “Zemlja djece” iz Tuzle i “Naša djeca” iz Sarajeva koje godinama zagovaraju uspostavljanje registra pedofila.

Što se tiče regije, kada je u pitanju uvođenje registara pedofila i zaštite djece od seksualnog nasilja, glede toga pitanja najviše je otišla Makednija koja je, uz registar, u svoj kazneni zakon za takve prijestupe uvela i jako stroge kazne.

Posted by on 2015-03-18. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login