Vijeće Evrope traži od BiH da ubrza sve procese i trajno zaštiti Gornju Neretvu

Konkretni koraci ka suspenziji izgradnje hidroelektrane (HE) “Ulog”, raskidanju koncesionih ugovora za planirani projekat HES “Gornja Neretva”, HE “Glavatičevo” i HE “Bjelimići”, kao ni adekvatnoj zaštiti kompletnog sliva gornje Neretve nisu poduzeti i neophodno je da BiH ubrza procese i trajno zaštiti gornji tok ove rijeke koji je kandidovan kao Emerald područje kojem je, prema međunarodnim obavezama, država morala da obezbjedi adekvatan režim zaštite.

Ovo je zaključak 43. sastanka Stalnog komiteta za Bernsku konvenciju pri Vijeću Evrope (u daljem tekstu: Stalni komitet), koji se održavao od 27.11. – 2.12.2023. godine u Strazburu, a na kojem je razmatran status implementacije Preporuka br. 217 (2022) za BiH, koje je ovo tijelo usvojilo tokom 2022. godine.

Preporuke su usvojene nakon otvaranja žalbenog postupka protiv BiH zbog planiranja i realizacije hidroenergetskih projekata u slivu Gornje Neretve, i dostavljene su vlastima u BiH na realizaciju u decembru 2022. godine.

Posted by on 2023-12-05. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login