Vlada RS nema novca za politiku zapošljavanja

Vlada, RSU septembru broj nezaposlenih osoba u Republici Srpskoj iznosio je 150.669 i Vlada RS-a u pripremljenoj ekonomskoj politici za 2012. priznaje da je to jedan od najvećih problema tog bh. entiteta.

“Problem nezaposlenosti u RS-u, kao i u ostalim zemljama u svijetu, zadržao se kao najveći negativni efekt ekonomske krize”, stoji u tom dokumentu upućenom na usvajanje parlamentu na sjednici 23.novembra.

U Vladinom dokumentu se tvrdi da je stopa zaposlenosti s 37,3 posto u 2008. godini smanjena na 36,1 posto u 2011.

“Uticaj krize u 2009. doveo je do naglog rasta broja nezaposlenih i efekti krize na tržištu rada se još osjećaju, tako da u septembru 2011. broj nezaposlenih  iznosi 150.669”, navodi se u ekonomskoj politici za 2012.

Istovremeno, RS se u tom periodu, zbog značajnog pada izvornih prihoda u 2009. dodatno zadužila, što je imalo za posljedicu povećanje učešća javnog duga u BDP-u, koji je sa 40,4 posto u 2008. povećan na čak 50,3 posto u 2011.

Vlada RS-a tvrdi da je u ovoj godini nizom mjera i aktivnosti “nastojala” da utiče na jedan od najvećih ekonomskih i socijalnih problema RS-a stopu nezaposlenosti i neaktivnosti radnosposobnog stanovništva.

Najznačajnija aktivnost u tom smislu je bila priprema i usvajanje Strategije zapošljavanja za period od 2011. do 2015., koja se treba provoditi putem akcionih i operativnih planova.

Osim nabrajanja definiranih mjera ne navodi se šta je konkretno i urađeno.

Za narednu godinu entitetska vlada planira izradu novog zakona o radu, izmjene Zakona o zaštiti na radu, promoviranje sistema mirnog rješavanja radnih sporova, unapređenje socijalnog dijaloga i tripartitne saradnje s reprezentativnim socijalnim partnerima, nastavak realizacije projekta zapošljavanja pripravnika s visokom stručnom spremom s namjerom da ova djelatnost bude kontinuiranog karaktera, prvenstveno u privredi.

Međutim, u budžetu RS-a za nerednu godinu Vlada RS-a nije predvidjela nijednu marku subvencija za podsticaj zapošljavanja nezaposlenih u RS-u, iako je za te namjene u ovoj godini izdvojeno oko tri miliona.

Budžetskih sredstava neće biti ni za zapošljavanje pripravnika.

“U budžetu za narednu godinu nisu planirana sredstva za realizaciju projekta zapošljavanja pripavnika visoke i više stručne spreme u RS-u, već je Vlada putem projekta ‘Znanjem do posla’ predvidjela da nosilac njegove realizacije i finansiranja bude Zavod za zapošljavanje iz vlastitih prihoda”, navodi se u Nacrtu budžeta RS-a.

Posted by on 2011-11-13. Filed under Ekonomija. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login