Za ukidanje ‘dvije škole pod jednim krovom’ potrebna politička podrška

dvije škole pod jednim krovomFederalni ministar obrazovanja Damir Mašić nakon objavljivanja Izvještaja o napretku BiH za 2011. godinu izrazio je opredjeljenje Vlade Federacije BiH da će ispraviti uočene nedostatke uključujući i problem dvije škole pod jednim krovom.

Da bi se taj problem riješio, navodi Mašić, potrebna je politička podrška u kantonalnim ministarstvima obrazovanja.

“Pokrenuli smo proces kako bi se otklonio problem `dvije škole pod jednim krovom`. Međutim, Vlada Federacije BiH ima problem sa Srednjobosanskom kantonom zbog toga što je izabrana vlada na čekanju zbog odluke visokog predstavnika. Čeka se odluka Ustavnog suda ili formiranje nove Vlade tog kantona”, rekao je Mašić.

Federalni ministar smatra da, dok je na čelu Ministarstva obrazovanja Srednjobosanskog kantona Greta Kuna, nema napretka po pitanju “dvije škole pod jednim krovom”.

“To je evidentno kroz njene istupe i kroz istupe političke patrije koju ona predstavlja. Dok se na kantonanalnom nivou u Srednjobosanskom i Hercegovačko-neretvanskom ne promijene politike koje su praktično napravile problem dvije škole pod jednim krovom teško da će se moći pričati i stvaranju preduslova za rješavanje tog problema”, smatra Mašić.

On ističe da u Federaciji BiH, ali i u BiH, treba otvoriti pitanje i zajednički definisati šta je nacionalna grupa predmeta, a šta je jezička grupa predmeta, da djeca različitih konstitutivnih naroda i ostalih pohađaju te predmete u skladu sa onim što je određeno.

Prema njegovim riječima, ministar obrazovanja Srednjobosanskog kantona nema želju da se problem otkloni i tumači da predmeti poput matematike, fizike i hemije spadaju u nacionalnu grupu predmeta.

HDZ BiH : MAŠIĆ JE SLATKORJEČIV, ALI NE NUDI RJEŠENjE

Zamjenik predsjednika HDZ-a BiH Nikola Lovrinović je izjavio da pitanje “dvije škole pod jednim krovom” u Srednjebosanskom ali i drugim kantonima mora rješavati struka, naglašnjavajući da je riječ o pitanju osjetljivog vitalnog nacionalnog interesa.

On je naglasio da Mašić nije pozvan i ovlašten da govori o tom problemu jer po Ustavu Federacije BiH Vlada nije nadležna za pitanje prosvjete, obrazovanja i kulture.

“Predstavnici SDP se upliću u to ali i druga pitanja i sa svojim projekcijama narušavaju Ustav. Želje Mašića i njegovo viđenje školstva FBiH pokazuju da on uopšte ne poznaje situaciju na terenu”, rekao je Lovrinović.

Zamjenik predsjednika HDZ-a BiH naglašava da Mašić izriče “niz slatkih riječi u ideološkom smislu koje vole čuti predstavnici međunarodne zajednice”.

“Mašić je samo da se to ukine, a ne nudi rješenja. Zanima nas kako da se u tom slučaju izvodi nastava, kao da nastavnici budu radno-pravno vezani za jedan školski subjekat ili drugi”, upitao se Lovrinović.

Komentarišući činjenicu da se već nekoliko godina problem “dvije škole pod jednim krovom” u izvještajima o napretku BiH Evropske komisije isiče kao gorući u obrazovanju, Lovrinović smatra da se to čini bezpotrebno jer su određene institucije međunarodne zajednice prije nekoliko godina učestvovale u stvaranju problema navodeći kao primjer slučaj u Vitezu.

“Predstavnici međunarodne zajednice su tada insistirali da se iz neprimjerenih objekata nastava izmjesti u prazne dijelove nekih drugih škola i samim tim kreirale taj pojam `dvije škole pod jednim krovom`”, rekao je Lovrinović.

On je dodao da je raširena pojava u čitavoj BiH da je u jednoj zgradi sjedište više škola, navodeći kao primjer Travnik gdje je Katolički školski centar izmješan sa javnom školom u kojoj je osnivač država.

“Problem dvije škole pod jednim krovom direktno je vezan za pitanje Ustava odnosno ustavnih prava konstitutivnih naroda da imaju sistem obrazovanja, odnosno nastavni plan i program na vlastitom jeziku i po vlastitim željama u skladu sa pedagoškom strukom. To je pitanje veoma kompleksno i rješavanje se treba prepustiti struci”, dodao je Lovrinović.

On je naglasio da i pitanje “dvije škole pod jednim krovom” treba rješavati u duhu politike kompromisa, kao što je to bio slučaj sa Oružanim snagama BiH.

SREDOJE NOVIĆ: PROBLEM SE MORA RIJEŠITI

Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović nezadovoljan je što od nadležnih nikada nije dobio pisanu informaciju o tome šta su zaista “dvije škole pod jednim krovom” i poručuje da Vlada Federacije BiH mora dati odgovor na pitanje šta su njene ingerencije u oblasti obrazovanja.

“Oni koji su to pitanje na početku postavili još uvijek nisu dali odgovor, čak ni na traženje Ministarstva civilnih poslova BiH”, rekao je Nović komentarišući činjenicu da se već nekoliko godina u Izvještaju o napretku BiH Evropske komisije postojanje koncepta “dvije škole pod jednim krovom” ističe kao gorući problem u obrazovanju.

Nović je napomenuo da je obrazovanje u nadležnosti entiteta i kantona, ističući da nadležni moraju definitivno to pitanje da skinu sa dnevnog reda, odnosno ukinuti bilo koju vrstu diskriminacije u BiH.

On je podsjetio na odluku Ustavnog suda da je, kada je u pitanju Federacija BiH, školstvo u nadležnosti kantona.

“Na nivou BiH mi isključivo imamo koordinacionu ulogu a do danas nismo uspjeli da sazovemo konferenciju ministara obrazovanja jer u tri kantona nije formirana vlast”. dodao je Nović.

OEBS: UKIDANjE SEGREGACIJE U ŠKOLAMA MEĐUNARODNA OBAVEZA BiH

Kako je izjavila portparol Misije OEBS-a u BiH Mersiha Čaušević Podžić BiH se u svojim post-pristupnim obavezama prema Savjetu Evrope obavezala da će okončati segregaciju u školama te da je ta obaveza naglašena i u Dokumentu o partnerstvu kojeg je BiH potpisala sa Evropskom unijom.

“Ipak, potrebno je istaknuti da ove škole nisu jedini slučaj putem kojeg su djeca odvojena jedna od drugih u školama u BiH, te da su jednoetničke ili većinski jednoetničke škole čija se sredina i nastava fokusiraju samo na jedan konstitutivni narod same po sebi diskriminatorne i vode podjelama”, izjavila je ona.

Prema podacima OEBS-a u BiH postoji više od 50 škola u kojima se provodi koncept “dvije škole pod jednim krovom”. U OEBS-u tvrde da je tu pojavu vrlo teško kategorisati zbog različitih modela razdvajanja djece.

KASIPOVIĆ: PROBLEM KOJI TREBA RJEŠAVATI FEDERACIJA BiH

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović je, komentarišući nalaze Izještaja o napretku BiH za 2011. godinu, u kojem je ključan propust u obrazovanju BiH postojanje koncepta “dvije škole pod jednim krovom” u Federaciji BiH, rekao da jer riječ o ozbiljnom problemu.

On je ukazao na neujednačen odnos međunarodne zajednice u BiH ističući da bi u slučaju postojanja sličnog koncepta u RS-u “ocjene bile mnogo tvrđe”.

Posted by on 2011-10-23. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login